Consultatie Wijziging Besluit energie vervoer voor verhoging percentage jaarverplichting 2025

10 jun 2024

In verband met de verschuiving van de inwerkingtreding van de nationale implementatie van de REDIII voor transport naar 1 januari 2026 zijn ingrepen noodzakelijk om het systeem in 2025 te laten werken zoals nu. Om deze reden zal het Besluit energie vervoer per 1 januari 2025 worden gewijzigd; de internetconsultatie voor de concepttekst van deze wijziging is nu geopend en is hier te vinden >>>

NOVE en verduurzaming
NOVE is groot voorstander van verduurzaming en reductie van broeikasgasemissies, echter een eerlijk speelveld is een belangrijke voorwaarde. Tanktoerisme (of bunkertoerisme) naar het buitenland moet voorkomen worden, omdat dan de Nederlandse markt en dus ook onze handel stuk gemaakt wordt, zonder dat er winst gemaakt wordt ten aanzien van duurzaamheid. Als een markt eenmaal weg is, is veelal ook inventiviteit en invloed weg en worden we te afhankelijk van andere landen en andere (wereld) spelers.

Waar gaat deze consulatie over?
De internetconsulatie in het bovengenoemde besluit betreft een wijziging van de volgende zaken:

Toegang tot de volledige content van dit artikel is exclusief voor leden van NOVE.

De consultatie is geopend t/m 8 juli 2024.

De genoemde consulatie zal ook in de diverse NOVE-besturen besproken worden en mogelijk ontvangen diverse leden of secties hierover nog aanvullende informatie. 

Origineel

Tablet portrait

Mobile portrait

Mobile landscape