Nieuwe versie NEN-ISO 8217 voor scheepsbrandstof gepubliceerd

26 jun 2024

Er is een nieuwe versie van NEN-ISO 8217. Deze zevende editie vervangt die uit 2017. De verschillende inzichten uit het gebruik van brandstoffen met een zwavelgehalte van 0,50 procent worden in deze editie meegenomen. Ook speelt de transitie van fossiele brandstoffen naar hernieuwbare alternatieven zoals vetzuurmethylesters (FAME) nadrukkelijk een rol. Dit heeft geleid tot de meest uitgebreide update van de standaard tot nu toe.

De rol van NOVE
NOVE is groot voorstander van verduurzaming en reductie van broeikasgasemissies, echter een eerlijk speelveld is een belangrijk voorwaarde. Bunkertoerisme (of tanktoerisme) naar het buitenland moet voorkomen worden. Internationale normen, zoals besproken in de NEN-brandstoffencommissie is voor NOVE erg belangrijk. NOVE heeft daarom ook zitting in deze NEN-commissie.

Wat zijn de veranderingen?
...

Toegang tot de volledige content van dit artikel is exclusief voor leden van NOVE.

Eerdere berichten:

- Open voor commentaar NEN 7427-1 voor alternatieve brandstof zeescheepvaart (M-FAME) (3 januari 2024)
- Dieselnorm (EN590) en benzinenorm (EN228) worden herzien (4 september 2023)

Origineel

Tablet portrait

Mobile portrait

Mobile landscape