Kort en krachtige NOVE-ledenvergadering in Fort bij Vechten

5 jul 2024

Op woensdag 3 juli werd de NOVE algemene ledenvergadering gehouden. De NOVE-sectie gas, ooit opgezet om naast LPG en propaan ook de andere gassen zoals LNG en CNG de nodige aandacht te geven, wordt getransformeerd naar alle vormen van nieuwe energie, inclusief waterstof, Efuels, elektriciteit en bio-varianten van de eerder genoemde gassen. Robin Geijer is als voorzitter gekozen voor deze sectie Nieuwe Energie en neemt tevens zitting in het hoofdbestuur.

Hiernaast werden ook John van Loon en Martin Smits herkozen voor een volgende termijn als voorzitter voor de sectie Opslag Transport en Groothandel respectievelijk Zeevaart en hebben tevens zitting in het Hoofdbestuur. Alwin Slurink werd gekozen als bestuurslid voor de sectie Binnenvaart-Visserij. Het NOVE-secretariaat deed verslag van behaalde resultaten en lopende dossiers.

In het tweede deel kwam het initiatief van NOVE met het Platform Hernieuwbare Brandstoffen ten aanzien van Clean Fuel Contract aan bod. De overheid toon zeer veel interesse in de opzet en wil een pilotproject opzetten. Daarna werd de rol van het Havenbedrijf Rotterdam in de energietransitie belicht.

Een vergadering met veel interactie en voldoende ruimte om sociale contacten aan te halen.

Het volledige verslag en de presentaties……

Toegang tot de volledige content van dit artikel is exclusief voor leden van NOVE.

ALV 2024 overzicht

Origineel

Tablet portrait

Mobile portrait

Mobile landscape