NOVE reageert op consultatie Wijziging Besluit energie vervoer 2025

8 jul 2024

NOVE heeft haar zienswijze ingediend op de consultatie voor de Wijziging Besluit energie vervoer 2025. Deze wijziging is nodig naar aanloop van nieuwe wetgeving in het kader van RED III (‘bijmengverplichting’) die in 2026 van kracht wordt.
Onderdeel van de wijziging is een tijdelijke voortzetting van de opt-in mogelijkheid voor de Zeevaart, tot 2026 wanneer Zeevaart haar eigen sectorverplichting krijgt opgelegd. Hoewel niet ideaal begrijpt NOVE dat een interruptie van een jaar niet wenselijk is.

Daarnaast komen meer mogelijkheden voor inzet van hernieuwbare waterstof in de mobiliteitssector alsmede meer stimulans voor en inzet van hernieuwbare waterstof in zee- en binnenvaart in 2025. NOVE is voorstander van beide initiatieven.

De volledige reactie van NOVE is terug te vinden op de officiële consultatiepagina >>>

Origineel

Tablet portrait

Mobile portrait

Mobile landscape