Reductie CO2-uitstoot hernieuwbare brandstoffen voor eindgebruiker in kaart gebracht

9 jul 2024
Foto png maken

Op 3 juli 2024 heeft NOVE een voorstel gelanceerd voor een richtlijn om goed inzicht te kunnen geven over de mate van CO2-reductie bij een eindgebruiker door het gebruik van hernieuwbare brandstoffen in de transport- en vervoersmarkt. Dit “Clean Fuel Contract” project van de Nederlandse Organisatie Voor de Energiebranche (NOVE) speelt in op de toenemende vraag van eindgebruikers die met de inzet van hernieuwbare brandstoffen hun emissies willen verkleinen. Tot op heden kunnen deze claims niet onafhankelijk worden geverifieerd door gebruikers in de logistieke sector.

Ook wil NOVE hiermee invulling geven aan wettelijke verplichtingen die eindgebruikers dwingen om over de CO2-prestatie van zowel het bedrijf als over individuele werknemers in kaart te brengen en te rapporteren.
Denk hierbij bijvoorbeeld aan de CO2-registratieverplichting voor werkgevers met 100 werknemers of meer.
Het voorstel voor de richtlijn beschrijft de overdracht van gecertificeerde en geverifieerde informatie over de gebruikte hernieuwbare brandstoffen, zonder hiermee de administratieve last te vergroten. Daarom wordt gebruik gemaakt van reeds bestaande data, samengebracht op een “Clean Fuel Information Record”, een digitale kopie van een fysieke brandstofstroom.

De duurzaamheid van de brandstof wordt gegarandeerd door duurzaamheidscertificering op basis van de vereisten gesteld in de Europese Richtlijn hernieuwbare energie.
De ontwikkeling van deze uitgangspunten maakt onderdeel uit van een lopend innovatieproject van leden van het Platform Hernieuwbare Brandstoffen (PHB). Dit sectorinitiatief heeft als doel de transparantie te verbeteren in de keten van hernieuwbare brandstoffen vanaf de bron tot eindgebruiker in weg-, luchtvaart- en zeevaartsector. Dit heeft geleid tot het initiatief voor “Clean Fuel Contract”.

Inmiddels heeft de overheid via het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat belangstelling getoond voor dit project en heeft zij aan RVO de opdracht verstrekt om een pilotproject voor de Clean Fuel Contracts op te zetten.
NOVE heeft aangegeven graag de uitgangspunten te delen met de overheid en actief bij te dragen aan ontwikkeling van een “Clean Fuel Contract-systeem”.

Origineel

Tablet portrait

Mobile portrait

Mobile landscape