NOVE in cijfers en feiten

NOVE (Nederlandse Organisatie Voor de Energiebranche) is dé brancheorganisatie voor de zelfstandige brandstofhandel. NOVE behartigt de belangen van onafhankelijke, particuliere brandstofhandelaren. Onze leden zijn over het algemeen niet gebonden aan oliemaatschappijen. Zij zijn actief in handel, transport, opslag en verkoop van vloeibare en gasvormige brandstoffen en van smeermiddelen.

Globale cijfers

- Van de onafhankelijke brandstoffenhandel is 80% aangesloten bij NOVE
- NOVE heeft circa 165 leden: 145 landhandel, 25 binnenvaart en 12 zeevaart
- Van de 4.200 tankstations in Nederland zijn er 1.400 van NOVE-leden
- Van de 35 brandstofdepots zijn er 30 van NOVE-leden, met een opslagcapaciteit van een half miljard m3
- Van 14 miljard liter brandstof voor het wegverkeer komt 40% van NOVE-leden
- Van de 1.000 tankwagens in Nederland is 80% van NOVE-leden
- Van de 16 miljoen ton stookolie die zeeschepen in Nederland bunkeren, wordt 8 miljoen ton door NOVE-leden geleverd
- Van de 90 bunkerboten (binnenvaart) zijn er 80 van NOVE-leden. Bij de 25 bunkerwinkelschepen zijn dat er 20.

 

Over de NOVE-leden
De meeste NOVE-leden:
- Zijn opgericht vóór 1950.
- Hebben of 1 óf meer dan 10 verkooppunten
- Hebben voornamelijk afnemers in provincie Utrecht en/of Noord-Brabant
- Werken in bedrijven met 3 tot 50 fte
- Hebben zowel particulieren én bedrijven als klant

 

Rapport NOVE Toekomstvisie zelfstandige brandstofhandelaar
Hoe ziet de toekomst eruit van de zelfstandige brandstofhandelaar? NOVE gaf Young Advisory Group (YAG) de opdracht om dit te onderzoeken. Aan de hand van bedrijfsbezoeken, enquêtes, literatuuronderzoeken en deskundigen interviews is een beeld geschetst van de ontwikkelingen in de brandstofhandel. Verschillende aspecten van de brandstofhandel komen aan de orde, zoals opslag, binnenvaart, tankstations, transport, zeevaart en smeermiddelen. Klik hier om het rapport NOVE Toekomstvisie zelfstandige brandstofhandelaar te downloaden.

 

Infographic

#2-2021

inNOVE #2 2021

Inloggen

Actuele olieprijs

Origineel

Tablet portrait

Mobile portrait

Mobile landscape