Aanvullend geboorteverlof aanvragen vanaf 1 juli 2020

11 jun 2020

Vanaf 1 juli 2020 kunt u voor uw werknemer aanvullend geboorteverlof aanvragen. Het aanvullend geboorteverlof is voor de partner van de moeder die op of na 1 juli 2020 een baby heeft gekregen. U vraagt het verlof aan via de UWV Verzuimmelder in het werkgeversportaal of UWV DigiPoort.

Het aanvullend geboorteverlof duurt minimaal 1 week en maximaal 5 weken. De uitkering is maximaal 70% van het dagloon van uw werknemer. Er geldt een maximum dagloon.

Voorwaarden aanvullend geboorteverlof
Voor het opnemen van het aanvullend geboorteverlof geldt een aantal regels:
- Uw werknemer neemt eerst het standaard geboorteverlof op van 1 keer het aantal werkuren per week.
- Uw werknemer neemt de extra verlofweken op binnen 6 maanden na de geboorte. Dit kan in 1 keer (5 weken achter elkaar), of verspreid over de 6 maanden.
- Uw werknemer heeft het kind erkend.
- Uw werknemer is de partner van de moeder van het kind. Volgens de wet is dit het geval als uw werknemer:
- met haar getrouwd is, of;
- haar geregistreerde partner is, of;
- ongehuwd met haar samenwoont.


De betaling van de uitkering
UWV betaalt de uitkering aan u, of aan uw werknemer als u hiervoor kiest in de aanvraag. Zij betalen de uitkering 1 keer in de 4 weken achteraf. Hoeveel zij per periode betalen, hangt af van de datum waarop het verlof ingaat. Voorbeeld: als uw werknemer 5 weken verlof opneemt, en de eerste betaaldatum is 2 weken na de ingangsdatum van het verlof, dan betalen wij 2 weken van het totale bedrag. Na 4 weken betalen wij 3 weken van het totale bedrag. Als uw werknemer het verlof gespreid opneemt, betalen wij het bedrag ook in 1 of 2 keer.
Als u het verlof achteraf aanvraagt, betalen zij het hele bedrag in 1 keer.

Hoe vraagt u het aanvullend geboorteverlof aan?
Vraag het aanvullend geboorteverlof aan voor uw werknemer via de UWV Verzuimmelder in het werkgeversportaal of via UWV DigiPoort.

Origineel

Tablet portrait

Mobile portrait

Mobile landscape