Brandstofomzet tot en met november 2020: -12,5%

4 feb 2021

De brandstofomzet in Nederland is tot en met november 2020 met 12,5% gedaald ten opzichte van de zelfde periode in 2019, zo becijferde de brancheorganisatie voor zelfstandige brandstofhandelaren NOVE, op basis van recente cijfers van het CBS.

Als gevolg van de COVID-19 uitbraak en de maatregelen die zijn genomen om verdere verspreiding van het virus in te dammen, was er vanaf medio maart 2020 een forse daling van het zakelijke verkeer, met als gevolg een daling van de vraag naar brandstoffen.

In de zomermaanden tot en met september trok de vraag weer aan (na een dieptepunt in de maand april), maar nog lang niet tot het niveau van 2019. Woon-werkverkeer nam vervolgens weer af in oktober door de aangescherpte corona-maatregelen. Met name de verkoop van benzine nam hierdoor af (-14,1%).

In totaal was de daling van de maand november 2020 ten opzicht van november 2019 vergelijkbaar met de daling in oktober, oftewel de daling zette niet door. Wel was er een verschil te zien in daling tussen verkoop van diesel en benzine: die van diesel nam iets af en die van benzine was iets groter dan in oktober. De verkoop van LPG bleef redelijk stabiel.

Verwachting is dat de maand december geen herstel meer laat zien, zodat de daling voor het hele jaar voor alle brandstoffen samen rond de 13% zal uitkomen, zo verwacht NOVE, mede na uitvraag bij de achterban.

Klik op de afbeelding om te downloaden

Origineel

Tablet portrait

Mobile portrait

Mobile landscape