Dieselbrandstof op recept, uitspraak van ILT

11 apr 2022

In inNOVE 2022-1 stond het artikel "Dieselbrandstof op recept?, ongepast of gepast?". In de inleiding wordt aangegeven dat "het geruchten gonst dat er momenteel dieselbrandstof wordt aangeboden, die zo is 'versneden' dat deze net buiten de specificatie van de EN590 valt" waardoor het ook onder een ander accijnstarief wordt ingedeeld. 

De onduidelijkheid of dit product legaal of illegaal is, verstoorde in diverse regio's het level playing field. NOVE had daarom al diverse malen in 2021 aan de overheid gevraagd open kaart te spelen cq duidelijkheid te verschaffen. Het artikel in inNOVE sloot daarom ook af met de vraag: "Overheid, graag antwoord op deze vraag!"

Op 8 april 2022 kwam de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) met het antwoord:

In antwoord op uw onderstaande mail sturen wij u hierbij het verslag van het onderzoek door de ILT naar de handel in Lichte Stookolie welke op dit moment in de handel aangeboden, verkocht of afgeleverd als brandstof voor compressieontstekingsmotoren ten behoeve van het wegverkeer. De ILT onderzoek gedaan naar de vraag of deze brandstof mocht worden aangeboden en verkocht ten behoeve van het wegverkeer en we zijn tot de conclusie gekomen dat dit niet is toegestaan omdat de in de handel aangeboden stookolie niet voldoet aan de milieutechnische specificaties voor voertuigen met compressieontstekingsmotoren uit bijlage II van de Europese Richtlijn 98/70/EG.

Deze conclusie is gebaseerd op artikel 4:1 van de Europese Richtlijn 98/70/EG (gewijzigd met Richtlijn 2009/30/EG) en artikel 2.5 van het Besluit brandstoffen luchtverontreiniging.
Tegen overtreding van artikel 2.5 van het Besluit brandstoffen luchtverontreiniging zal bestuursrechtelijk en/of strafrechtelijk worden opgetreden.

Download hier het artikel en het antwoord van ILT.  

ILT logo

 

Eerdere artikelen:

- Overleg met Ministerie van Financien inzake lichte stookolie die als diesel wordt verkocht (28 maart 2022)
- Dieselbrandstof die geen diesel mag heten (16 juni 2021)

Origineel

Tablet portrait

Mobile portrait

Mobile landscape