Groen is groei

28 jan 2021
inNOVE 2020-04 Voorkant

Ging het in de vorige uitgave van inNOVE nog over de kosten van verduurzaming, nu wil ik het graag hebben over de kansen die verduurzaming met zich meebrengt. Volgens de overheid zit de groei alleen nog maar in elektrisch vervoer, tenminste als het over personenvervoer gaat. Wij denken dat groei in energie voor mobiliteit via meerdere paden kan lopen. Zo komen er steeds meer tankstations die (via een feed-in) groengas verkopen. Ook HVO staat meer en meer in de belangstelling, juist vanwege die mooie blendeigenschap (tot wel vijftig procent) met ‘gewone’ diesel, waardoor met gebruikmaking van het huidige wagenpark en de bestaande brandstofdistributiestructuur, op efficiënte wijze verduurzaming wordt bereikt. In Duitsland wordt hard gewerkt om E-fuels (gemaakt uit CO2) op schaalbare grootte toegankelijk te maken voor de markt. Inzetten op slechts één techniek, in plaats van focus op de doelstelling (CO2-reductie) betekent dat je waarschijnlijk hele interessante mogelijkheden tot innovatie laat liggen.

Dat we de komende tijd nog een hele opgave voor de boeg hebben is inmiddels iedereen wel duidelijk. Op de achterzijde van deze inNOVE brengen we in beeld dat over tien jaar nog steeds tachtig procent van het personenwagenpark (als we van nul groei uitgaan voor het totale wagenpark vanaf 2020) bestaat uit voertuigen met een verbrandingsmotor. Dat percentage zal weliswaar verder afnemen na 2030, maar dat betekent wel dat er nog een enorm vergroeningspotentieel ligt voor de komende tien jaar. Dit is de reden dat het hoofdbestuur van NOVE vindt dat er meer aandacht moet komen voor de alternatieven op korte en middellange termijn. Want daar liggen kansen. Kansen om aan consumenten en zakelijke klanten duidelijk te maken dat er tegen redelijke kosten extra mogelijkheden zijn om het vervoer verder te verduurzamen. Dat geldt overigens niet alleen voor vervoer over de weg maar ook voor vervoer over water.

Daarvoor wordt van de zelfstandige brandstofhandelaar wel de nodige flexibiliteit verwacht, zowel in denken als in doen. Als er één ding is wat het afgelopen jaar heeft geleerd, is dat flexibiliteit van groot belang is voor de continuïteit van de sector. In deze inNOVE is een aantal bedrijven gevraagd hoe zij zijn omgegaan met de perikelen die volgden uit de coronacrisis. Na deze crisis, die toch hopelijk in de loop van 2021 achter de rug zal zijn, is geen sprake van business as usual. Thuiswerken heeft een vaste plek gekregen in de werkweek van veel mensen, bijna iedereen heeft inmiddels ruimschoots ervaring met Teams, GoTo meeting en Zoom. Kortom: er zal minder gereden worden.

Daarom kunnen we niet stil blijven zitten, maar moeten we vooruitdenken. In een ander blad noemde ik dit ‘thinking outside the voorterrein’, denken dus buiten de bestaande (fysieke) kaders van je bedrijf. Laat 2021 daarvoor een inspirerend jaar worden. Vanuit NOVE zetten wij ons in om nieuwe kansen voor zelfstandige brandstofhandelaren te signaleren en zo mogelijk te creëren. Lees bijvoorbeeld in deze inNOVE over het concept van de Clean Fuel Contracts, een mooi initiatief om klanten te helpen hun verduurzamingsinspanning aantoonbaar te maken. Heeft u zelf ideeën of suggesties op het gebied van verduurzaming? Laat het weten aan de redactie van inNOVE!

Namens het bestuur en secretariaat van NOVE wens ik alle lezers een energiek en vooral gezond 2021.

Erik de Vries, Directeur NOVE
inNOVE #4 2020

Origineel

Tablet portrait

Mobile portrait

Mobile landscape