Hoe ga ik nu om met vakantiedagen in mijn bedrijf?

10 apr 2020

Vanuit de leden van NOVE komen vragen binnen over hoe om te gaan met de vakantiedagen van medewerkers gedurende en na deze crisistijd.

Goedgekeurd betekent opnemen
Arbeidsrechtelijk is het zo, dat als de werknemer vakantiedagen heeft opgenomen/ingediend en deze zijn actief of passief goedgekeurd, dan kunnen deze dagen in principe niet meer teruggeboekt worden, tenzij beide partijen daarmee instemmen. In het kader van goed werkgeverschap zou de werkgever met de werknemer in overleg kunnen kijken of deze dagen op een andere manier kunnen worden opgenomen, maar dat is geen verplichting.
Het is goed om mee te laten wegen dat vakantiedagen zijn bedoeld om fysiek en mentaal uit te rusten. Dit kan op een vakantiebestemming, maar zou net zo goed thuis kunnen zijn (als de werknemer in de thuissituatie tot rust kan komen).

Niet gepland dan onderling overleg
Werknemers die hun vakantie/vrije dagen nog niet hebben ingediend, kunnen niet verplicht worden gesteld om vakantie op te nemen. Toch is het goed, zeker ook arbotechnisch, dat ook deze werknemers vakantiedagen gaan opnemen. Zij kunnen dan uitrusten, ontspannen en zich met privé zaken bezig houden.

Juist nu ook rust nodig
Ons advies is dan ook om de werknemer wel dringend te verzoeken om de vakantie en vrije dagen in te gaan plannen ook al kunnen ze niet echt weg, zeker als dit bedrijfsmatig gewenst is. Niet iedereen zal dit willen, daarom is het van belang om begrip te krijgen van de werknemer in deze zorgelijke tijd. In goed overleg komt er vaak een oplossing waarin beide partijen zich kunnen vinden.
De bedrijven zitten in een lastige situatie en zij zijn in eerste instantie bezig met overleven, waarbij ze er naar te streven de mensen zoveel mogelijk aan het werk te houden én ervoor te zorgen dat zij na de crisisperiode weer verder kunnen. Na deze periode is het van groot belang dat de werknemers uitgerust zijn en volledig inzetbaar om samen als bedrijf er weer tegenaan te kunnen gaan. Het kan dan niet zo zijn dat veel werknemers hun opgespaarde vakantiedagen dan nog op moeten nemen. Dat zou het bedrijf enorme extra schade kunnen opleveren.

2020 is anders dan anders, ook de vakantie
De werknemers kampen met het feit dat de vrije dagen en vakantiedagen niet kunnen worden genoten, zoals ze het liefst zouden willen. Begrijpelijk dat dit voor hen erg moeilijk is. Feit is dat iedereen wordt getroffen door dit coronatijdperk, maar we moeten er met elkaar het beste van maken en we weten niet hoe lang dit nog gaat duren. Het gaat er wel steeds meer naar uitzien, dat 2020 een jaar zal gaan worden, waarin de corona maatregelen en beperkingen de vakantie-invulling gaan bepalen.

Vervaltermijn vakantiedagen 2019
De wettelijke vakantiedagen uit 2019 dienen wel voor 30-06-2020 te worden opgenomen, tenzij werkgever een uitzondering hierin wil maken en het bedrijfsmatig beter uitkomt om deze dagen in een latere periode op te laten nemen (zie ook een eerder bericht hierover).
Toch blijft het zo dat de situatie per bedrijf verschillend is en dat ieder NOVE lid het beste zelf kan bepalen wat bij hem het beste past. Ook is de situatie per medewerker verschillend. Niet iedere medewerker zal in de persoonlijke omstandigheid zijn om thuis tijdens een vakantieperiode voldoende tot rust te komen. Hierin is ons advies: Bekijk dit per individuele situatie en zoek samen naar de beste oplossing.
Het is van belang om samen door deze periode heen te komen en daarbij is wederzijds begrip en flexibiliteit van belang.

Overuren per maand
Wij hebben inmiddels van een aantal bedrijven begrepen dat zij met hun werknemers/chauffeurs in een tijdelijke regeling zijn overeengekomen om de overuren niet meer over een week te bepalen, maar over een kalendermaand. Dat voorkomt dat men in een week, dat de werknemer niet de overeengekomen werkweek/40 uur maakt, wel de volle werkweek moet betalen en vervolgens de week erop bij gemaakte overuren, deze dient uit te betalen. U kunt overwegen om dit in overleg met uw medewerkers voor een tijdelijke periode in te voeren. Zorg wel dat u een dergelijke tijdelijke wijziging in de arbeidsvoorwaarden goed beschrijft (raadzaam om dit juridisch te laten checken) en zorg dat u instemming krijgt van iedere medewerker. Alleen met instemming van de werknemer zelf kan dit worden uitgevoerd. Ook uw OR, indien aanwezig, heeft hier een rol in.

Inzetten voor andere werkzaamheden
Een andere suggestie is om medewerkers tijdelijk ander werk te laten doen, mochten de normale werkzaamheden (deels) zijn weggevallen. Haal bijvoorbeeld gepland onderhoud naar voren.

Suggesties of vragen
Heeft u zelf suggesties of wilt u van gedachten wisselen over deze kwestie, neem dan contact op met het secretariaat van NOVE, Erik de Vries, devries@nove.nl of 085-4014755

 

(Klik hier voor meer informatie over de NOVE-arbeidsvoorwaarden)

Origineel

Tablet portrait

Mobile portrait

Mobile landscape