Internetconsultatie informatie (prijs en bezetting) oplaadpunten

1 mrt 2021

Veel NOVE-leden bieden steeds meer producten aan. Naast de gangbare motorbrandstoffen zoals benzine, diesel en LPG, ook de duurzame(re) varianten en oplaadpunten voor elektrische voertuigen (EV). Voor de gebruikers van deze EV bereidt het ministerie van IenW een wijziging voor van de Regeling technische eisen en gebruikersinformatie over de infrastructuur van alternatieve brandstoffen. Voor elektrisch rijders is goede informatie over o.a. locatie, actuele bezetting en ad-hoc laadprijs van oplaadpunten essentieel. Die is nu nog niet altijd vindbaar, actueel en compleet. Daarom worden regels gesteld over het beschikbaar stellen van digitale gebruikersinformatie over publiek toegankelijke oplaadpunten door exploitanten. Het ministerie heeft de concept regeling tot 24 maart 2021 als internetconsultatie openbaar gezet voor advies.

Doel van deze Regeling is waarborgen dat gebruikers worden voorzien van de informatie die zij nodig hebben om goed gebruik te maken van publiek toegankelijke oplaadpunten. Zo wordt voorkomen dat rijders door ontbrekende, verouderde of verkeerde informatie bijvoorbeeld een laadpunt niet kunnen vinden, er onverwachts niet terecht kunnen, of vooraf geen inzicht hebben in de ad-hoc laadprijs. In deze Regeling wordt bepaald welke informatie beschikbaar dient te worden gesteld door exploitanten van oplaadpunten, aan welke gebruikers, op welke wijze en welke randvoorwaarden daarbij gelden.

Klik hier voor de internetconsultatie

Origineel

Tablet portrait

Mobile portrait

Mobile landscape