Jaarverslag Nederlandse Emissieautoriteit 2021: meer biobrandstof uit afvalstromen

19 mei 2022

Recent heeft de Nederlandse Emissieautoriteit het jaarverslag 2021 gepubliceerd. Voor onze sector is vooral het onderdeel Energie en Vervoer van toepassing, zie https://magazines.emissieautoriteit.nl/jaarverslag-nea/2021/06/cijfers-energie-voor-vervoer. Te zien is dat het aantal rekeninghouders van 74 naar 90. Het aantal HBE-Geavanceerd is meer dan verdubbeld ten opzichte van 2020, terwijl het aantal HBE-Overig juist is afgenomen. Daarnaast blijft de hoeveelheid HBE-Conventioneel dalen: bijna 2 miljoen HBE minder dan in 2020. Dit laat zien dat het beleid, om biobrandstoffen gemaakt uit voedsel- en voedergewassen te ontmoedigen, succesvol is. In een eerde nieuwsbericht gaf de NEa aan dat klimaatdoelstelling voor de vervoerssector in 2021 gehaald is: https://www.emissieautoriteit.nl/actueel/nieuws/2022/04/07/eerste-resultaten-hernieuwbare-energie-voor-vervoer-2021

Het totale jaarverslag vindt u via deze link: https://magazines.emissieautoriteit.nl/jaarverslag-nea/2021/06/cijfers-energie-voor-vervoer. Klik links boven aan op de drie dwarse streepjes voor de inhoudsopgave.

Origineel

Tablet portrait

Mobile portrait

Mobile landscape