Landelijk Crisisplan Olie gepubliceerd

6 feb 2023

Vrijdag 3 februari, twee dagen voor het ingaan van de boycot op Russische olieproducten heeft de Nederlandse overheid het Landelijk Crisisplan Olie (LCP-O) gepubliceerd.

Dit crisisplan is tot stand gekomen met behulp van de betrokken departementen, relevante sectoren uit het bedrijfsleven (waaronder NOVE) en de Veiligheidsregio’s. Het LCP-Olie beschrijft de gezamenlijke aanpak bij een Olie crisis op landelijk niveau. Het plan voorziet in een aantal maatregelen die successievelijk in werking zullen treden naarmate de mogelijke crisis verergert (lees: olietekorten oplopen). Diesel wordt als het meest kwetsbaar gezien, aangezien diesel ook gebruikt wordt door onder meer de transportsector, scheepvaart en defensie. Er wordt momenteel nog gewerkt aan een zogenaamd distributieplan, dat aangeeft welke distributiekanalen worden ingezet in geval van tekort en welke gebruikers mogen afnemen. Verwachting is dat dit plan voor de zomer gereed zal zijn. Op dit momentzijn we overigens nog ver weg van een crisissituatie: zowel de commerciële voorraden als de strategische voorraden zijn goed gevuld.

Toegang tot de volledige content van dit artikel is exclusief voor leden van NOVE.

Origineel

Tablet portrait

Mobile portrait

Mobile landscape