NEN herziet norm voor EN590 (B7) Diesel

27 mei 2022

NEN herziet in mei 2022 de Nederlandse norm voor ‘Brandstoffen voor wegvoertuigen – Diesel – Eisen en beproevingsmethoden’en vervangt hiermee NEN-EN 590:2013. NEN-EN 590:2022 beschrijft eisen en beproevingsmethoden gegeven voor dieselbrandstof (B7) met een maximaal volumepercentage van 7% biodiesel (FAME). NOVE en Stichting VOS hebben zitting in deze normcommissie en wijzen continu op het belang van een fit for purpose dieselbrandstof en ieders verantwoordelijkheid in de keten.

Klimaatklassen

Dieselbrandstof heeft klimaatafhankelijke eigenschappen. Dat heeft als gevolg dat er niet één eis kan gelden. Er zijn in Europa immers regionale klimatologische verschillen.

Er is een beperkt aantal opties voor het vaststellen van de eisen voor de verschillende Europese regio's. In deze Europese norm staat dat, op nationaal niveau, een keus moet worden gemaakt. Deze keus moet worden vastgelegd in een nationale bijlage bij de Europese norm. Normcommissie 310 028 'Vloeibare en gasvormige brandstoffen, smeermiddelen en verwante producten' heeft de keuze voor Nederland uitgewerkt.

Belangrijkste verschillen

Belangrijke veranderingen van NEN-EN 590:2013 zijn bijvoorbeeld het toevoegen van de aangepaste specificatie van de EN 14214 FAME en het verminderen van de minimale dichtheidslimiet voor de klassen D, E en F.

Meldpunt uitdagingen dieselbrandstof
Voor de ‘landhandel’ alsook de ‘waterhandel’ zijn er vanuit NOVE en VOS meldpunten om issues met dieselbrandstof te melden. NOVE heeft hierover ook overleg met alle partijen in de keten (o.a. BOVAG, RAI, VNPI en NEN). Op de komende ledenvergadering van NOVE zal het onderwerp brandstofkwaliteit en energietransitie wederom op de agenda staan.

Origineel

Tablet portrait

Mobile portrait

Mobile landscape