Nog geen duidelijkheid over reductiebijdrage HBE, mogelijk financiële gevolgen

11 jan 2021

Vorige week hebben wij een nieuwsbericht geplaatst over vragen die wij hebben gesteld aan de NEa over de zogenaamde reductiebijdrage.

Deze reductiebijdrage is van belang zowel voor NOVE leden die een AGP hebben (en dus brandstoffen uitslaan) als leden die weer inclusief accijns en biotoeslag inkopen van AGP-houders.

 

Wat is er aan de hand?
Vanuit Europa is aan alle landen een verplichting opgelegd om CO2-uitstoot van brandstoffen te reduceren.

In Nederland hebben brandstofhandelaren op het land met een AGP de verplichting om aan de ene kant hernieuwbare brandstoffen toe te voegen, via de Renewable Energy Directive (RED). Dat wordt berekend via zogenaamde Hernieuwbare Brandstofeenheden, ofwel HBE (klik hier).

Daarnaast is er een verplichting om een percentage CO2 te reduceren via de Fuel Quality Directive (FQD). Ook dit wordt berekend in HBE.

Op de tweede verplichting werd tot 2020 niet gehandhaafd. Dat was ook niet nodig: met het behalen van de RED doelstelling werd automatisch aan de FQD verplichting voldaan.

Voor 2020 doet zich een andere situatie voor: Het was mogelijk om ook biobrandstoffen bij te mengen in zeevaartbrandstof (bunkers), waarmee HBE’s konden worden aangemaakt die een AGP houder op het land konden helpen aan de RED-verplichting te voldoen. De CO₂-reductie die bij zeevaart bijmenging behaald wordt telt echter niet mee voor de berekening. Hierdoor wordt er per geproduceerde HBE minder CO₂ gereduceerd. De HBE’s krijgen daarmee voor een FQD een lagere waarde, waardoor onder aan de streep tekort ontstaat dat mogelijk moet worden aangevuld.

 

Te kort aan HBE’s met mogelijk financiële consequenties
Kortom, er zijn mogelijk te weinig HBE’s aangemaakt om aan de FQD verplichting te voldoen (terwijl aan de RED wel wordt voldaan). De NEa stelt de HBE reductiewaarde vast aan de hand van de gegevens die zij ontvangen van de AGP-houders (ook wel ‘inboekers’). Omdat AGP houders nog twee maanden na verloop van het kalenderjaar mogen inboeken over het voorgaande jaar, kan de NEa nog niet vaststellen of er wel voldoende HBE’s zijn ingeboekt voor de FQD.

Indien de NEa vaststelt dat er te weinig HBE’s zijn, moeten er alsnog extra HBE’s worden ingeboekt. Dit betekent extra kosten voor de AGP-houder.

Hoe de AGP-houders hiermee mee omgaan is uiteraard aan ieder bedrijf zelf. Wel wijzen wij er op dat er mogelijke financiële consequenties kunnen zijn, tot en met de eindklant.

Het is verstandig hiervan bewust te zijn en rekening mee te houden.

 

NOVE-leveringsvoorwaarden

De leveringsvoorwaarden van NOVE bieden hiervoor een kapstok, zie artikel 3 (ledengedeelte):

Toegang tot de volledige content van dit artikel is exclusief voor leden van NOVE.

Origineel

Tablet portrait

Mobile portrait

Mobile landscape