NOVE bespreekt brandstofkwaliteit met het Ministerie van IenW

6 apr 2020

NOVE heeft op 6 april 2020 met Ministerie van IenW gesproken over het bijmengen van biobrandstoffen in de binnenvaart. Bij dit gesprek waren ook EICB en TNO aanwezig.
Verduurzaming door middel van biobrandstoffen ziet NOVE ook als een van de mogelijkheden, die eenvoudig kan plaatsvinden waarbij optimaal gebruik gemaakt van de huidige logistiek en motoren.
Het Ministerie start binnenkort een onderzoek naar de gevolgen van mogelijke invoering van een verplichte bijmenging in de binnenvaart. Het onderzoek is een belangrijk onderdeel voor de besluitvorming later dit jaar. NOVE wordt bij het onderzoek betrokken.
NOVE heeft met nadruk gewezen op de ervaringen die er zijn in de landbouwsector en heeft gevraagd om extra onderzoek naar brandstofkwaliteit en filterproblematiek om de eindgebruiker maar ook de leveranciers te beschermen tegen zaken waarover zij geen invloed hebben en juist te wijzen op zaken waar ze wel invloed op hebben.
Het ministerie heeft toegezegd dat NOVE, de ervaringen van de Stichting VOS alsook de NOVE werkgroep brandstofkwaliteit worden betrokken bij het onderzoek.
NOVE heeft daarnaast aangedrongen op mogelijke verstoring van het level-playing field met de buurlanden.
Tot slot heeft NOVE aangegeven dat juist ook de oliemaatschappijen hierbij betrokken moeten worden, omdat zij ‘in de keuken’ staan het samenstellen van de brandstof.

Bivi - Dieselbrandstof

Origineel

Tablet portrait

Mobile portrait

Mobile landscape