NOVE-leden sectie binnenvaart worden aangespoord om te reageren

29 dec 2020

In december 2020 is er een internetconsultatie gestart over de ‘REDII besluit energie vervoer kalenderjaren 2022-2030’. Kortweg gaat het over het voornemen om eenzijdig als Nederland het bijmengen van biobrandstoffen in de binnenvaart te verplichten, in lijn met Europese wet- en regelgeving alsmede het Klimaatakkoord. Voor deze NOVE-sectie direct dus een vraag om advies over hun toekomst.
De leden van het sectiebestuur en het secretariaat hebben veel NOVE-leden gebeld en gemaild om hen aan te sporen voor te reageren voor 6 januari 2021 en mee te denken hoe verduurzaming goed en verantwoord kan plaatsvinden. Een eenzijdige Nederlandse verplichting zal naar de mening van het bestuur een averechts effect hebben.

Eerdere berichten:
- Brandbrief aan Ministerie inzake biobijmenging binnenvaart

Origineel

Tablet portrait

Mobile portrait

Mobile landscape