NOVE stelt NEa vragen over de reductiebijdrage

4 jan 2021

Eind december 2020 heeft het NOVE-secretariaat diverse vragen van leden ontvangen, inzake de HBE-reductiewaarde en de datum van bekendmaken van deze waarde. Op 28 december 2020 is er daarom een online-overleg geweest van het NOVE-bestuur sectie Opslag, Transport en Groothandel (OTG).

De NEa had al eerder aangegeven de mogelijkheden te hebben onderzocht hoe eventueel eerder te communiceren over de hoogte van de reductiebijdrage, maar had ook geconstateerd dat de onzekerheden te groot zijn om al vóór de inboekdeadline een waarde bekend te maken.

Voor de leden van NOVE is het van groot belang dat de markt transparant is en dat er duidelijkheid geschapen wordt. 

De NEa heeft op het eerdere verzoek al kort gereageerd en aangegeven in de eerste week van 2021 met een reactie te komen. Het bestuur van de sectie geeft de hoogste prioriteit aan dit dossier.

Meer en aanvullende informatie over hoe de hoogte van de reductiebijdrage wordt bepaald, staat op de site van de NEa.

NOVE kent een werkgroep Biobrandstoffen, waarin kennis gedeeld wordt over zaken zoals de reductiebijdrage, HBE’s, NEa, etc.

Deze werkgroep is bedoeld voor de (medewerkers van de) NOVE-leden die hiermee van doen hebben om de specialistische kennis te delen. Echter, elk NOVE lid kan/mag zich hierbij aansluiten. Een email aan info@nove.nl met uw gegevens als NOVE lid, is voldoende.

 

Origineel

Tablet portrait

Mobile portrait

Mobile landscape