NOVE vraagt NEN brandstoffencommissie om actie voordat de zomer voorbij is.

28 jul 2020

De NOVE werkgroep brandstofkwaliteit is op 25 juni j.l. bijeen gekomen en heeft in reactie gegeven dat nu onderzoek nodig is naar combinaties van diverse EN590-dieselstromen. Door de steeds hogere bijmengverplichting kan onderzoek niet uitgesteld worden naar de toekomst, het is juist nu belangrijk. Onderzoek is nodig naar het bijmengen van ‘fossiel EN590’ met FAME, HVO en/of verschillende additieven en de effecten op bv brandstofsystemen en -filters). Verder is aan de NEN gevraagd, om vooruitlopend op eventuele aanpassingen van de officiële EN590, met een advies te komen om een soepele overgangsperiode van zomer- naar winterspecificatie te bewerkstelligen.

Toegang tot de volledige content van dit artikel is exclusief voor leden van NOVE.

TNO monsters voor de deur

Origineel

Tablet portrait

Mobile portrait

Mobile landscape