Oproep NOVE: betrek hernieuwbare brandstoffen bij uitdaging Klimaatakkoord

25 feb 2021

Vanuit de overheid is onder leiding van Laura van Geest, Bestuursvoorzitter van de Autoriteit Financiële Markten, een studiegroep rapport opgesteld. Dit rapport, Bestemming Parijs - Wegwijzer voor klimaatkeuzes 2030, 2050-, bevat opties, illustratieve scenario’s en overwegingen voor invulling van de Klimaatopgave van de Greendeal. Het rapport speelt een belangrijke rol bij het opstellen van aanbevelingen aan het nieuwe kabinet na de verkiezingen van maart. Deze aanbevelingen komen onder meer vanuit de Brandstoffentafel, waarbij ook NOVE is aangesloten.

Het rapport van Van Geest zelf erkent de rol van hernieuwbare brandstoffen in de energietransitie; het Kennisconsortium daarentegen, een groep adviesbureaus bestaande uit Berenschot, CE Delft en Kalavasta die de studiegroep adviseerde, denkt daar anders over. Het Kennisconsortium stelt: “Het beslag op de landbouwgronden wordt te groot, gegeven de noodzaak om meer voedsel, veevoer en bio-grondstoffen te betrekken van die landbouwgronden. Of anders geredeneerd de beschikbaarheid van biomassa voor verbranding zal onder MVO/duurzaamheidsrichtlijnen beperkt zijn.”

“Dit is een volstrekt achterhaalde redenatie”, aldus Nico van Staveren, voorzitter van NOVE, de brancheorganisatie van zelfstandige brandstofleveranciers. “Niet alleen gelden voor het toepassen van biobrandstoffen zeer strenge eisen met betrekking tot duurzaamheid en gebruik van landbouwgrond, maar er wordt vooral voorbijgegaan aan het feit dat bijvoorbeeld in Nederland meer dan 60% van de biodiesel gemaakt wordt uit gebruikt frituurvet. In totaal is meer dan 80% van de biobrandstof in Nederland afkomstig uit afvalstoffen, waarmee we nu dus al een forse hoeveelheid CO2 uitstoot reduceren”, aldus van Staveren.

“Duurzame biobrandstof is zeker voor de transitieperiode juist heel belangrijk”, benadrukt ook Joan van Kessel, bestuurslid bij NOVE en lid van het Platform Duurzame Biobrandstoffen. “Ons bedrijf biedt naast elektriciteit meerdere mogelijkheden om met bestaande motoren duurzaam te tanken. Het is niet verstandig om bij voorbaat duurzame opties weg te strepen. Zo kan een verbrandingsmotor ook gebruikt worden voor E-fuels, een geheel hernieuwbare brandstof die nog in ontwikkeling is.”

Beide NOVE-bestuurders roepen de beleidsmakers en politici dan ook op om alle opties, waaronder hernieuwbare brandstoffen, open te houden en niet te zeer aan te sturen op één techniek .

“We moeten af van eenzijdige framing van biobrandstoffen”, besluit Van Staveren, “en juist kijken welke mogelijkheden hernieuwbare brandstoffen ons bieden tijdens en ná de transitieperiode met de doelstelling om uiteindelijk CO2 neutraal vervoer te kunnen realiseren.”

 

Origineel

Tablet portrait

Mobile portrait

Mobile landscape