Ordelijk installatieboek voorkomt veel discussie

12 okt 2022

Regelmatig heeft het NOVE-secretariaat direct of indirect contract met OmgevingsDiensten doordat vragen gesteld worden aan leden tankstationhouders. Laatst weer een vraag inzake een vijfjaarlijkse rapportage inzake emissies.
NOVE heeft hiervoor contact gezocht met de collega's van Beta en Vemobin (VNPI). In het kort komt het erop neer dat een goed werkend dampretoursysteem en de registratie hiervan in het installatieboek voldoende afdekking geeft. 

De strekking van ons antwoord aan de omgevingsdienst was als volgt:

Toegang tot de volledige content van dit artikel is exclusief voor leden van NOVE.

Origineel

Tablet portrait

Mobile portrait

Mobile landscape