Overleg met de NEa inzake tankwagen leveranties aan bunkerstations en HVO

25 jan 2022

Nu de nieuwe Wet en Regeling Energie Vervoer in werking is, wordt meteen merkbaar dat theorie en praktijk gaan wringen. Als NOVE hadden we al in ons eerdere commentaar op de regeling alsook tijdens de NEa bijeenkomst eind 2021 al aangegeven dat wij logistieke problemen door gebrek aan flexibiliteit verwachten. Deze worden nu bewaarheid, met name op het vlak van leveringen met een tankwagen aan binnenvaart schepen of bunkerlocaties.
Ook op het vlak de leveringen van HVO en de keten zekerheden die de NEa wil hebben, is de wens geuit dat fraude voorkomen wordt doch de situatie wel werkbaar blijf echter dat de wetgever/NEa ook dient te begrijpen dat concurrentie gevoelige informatie niet met de concullega gedeeld kan worden.

Uw reacties zijn nodig
Wij hebben reeds contact gehad met NEa en een vervolgoverleg is binnenkort.

 

Toegang tot de volledige content van dit artikel is exclusief voor leden van NOVE.

Origineel

Tablet portrait

Mobile portrait

Mobile landscape