Overleg NOVE en Ministerie IenW directie Binnenvaart

18 jan 2021

Naar aanleiding van de NOVE brandbrief en de internetconsulatie inzake de bijmenging van biobrandstoffen in de binnenvaart, was er op 14 januari 2021 een online overleg tussen het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (Directie Binnenvaart), ECIB (Expertise- en Innovatie Centrum Binnenvaart) en NOVE.

NOVE had in haar brandbrief, die in lijn is met de zienswijze die NOVE heeft ingediend inzake de RED-II internetconsulatie, aangegeven dat een eenzijdige Nederlandse verplichting om biobrandstof bij te mengen, het level playing field enorm verstoort en de schippers ‘dwingt’ om goedkopere puur fossiele brandstof in de buurlanden te bunkeren.

Het Ministerie gaf aan dat de NOVE brandbrief duidelijk was, maar gaf ook aan dat een betere onderbouwing van de gevolgen van brandstofprijsverhoging nodig is. Dit omdat de enquête die NOVE gehouden heeft, niet overeenkomt met enquêtes en zienswijzen die andere partijen hebben getoond.

 

Wordt door gemaakte afspraken of het doel uit het oog verloren?
Lastig is hierbij ook dat er een nationale Green Deal is afgesloten tussen de overheid en enkele grote partijen in de binnenvaart. De Nederlandse wet milieubeheer gaat reeds uit van bijmenging in de binnenvaart, alleen in het bijbehorende besluit moeten nu nog de laatste zaken geregeld worden. Dit is echter een nationale “kop”, die verder gaat dan de Europese RED wetgeving. Europa stelt namelijk (nog) geen bijmenging verplicht voor binnenvaart.

Het Ministerie onderstreepte het belang aan van level playing field en dringt bij de buurlanden en EU aan om samen op te trekken. Er is wel draagvlak voor, echter een datum is nog niet te geven. Dit zou echter voor de ondertekenaars van de Green Deal geen reden zijn, om in Nederland niet te beginnen. De gedachte is dat wij de andere landen over de streep kunnen trekken door in Nederland te beginnen.

 

Toegang tot de volledige content van dit artikel is exclusief voor leden van NOVE.

Origineel

Tablet portrait

Mobile portrait

Mobile landscape