PGS-richtlijnen zijn BBT

22 apr 2021

Nagenoeg alle NOVE-leden hebben te maken met de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS), en met name als het gaat over opslag en afleverpunten van brandstoffen. Deze PGS-documenten zijn aangewezen als Best Beschikbare Techniek (BBT).

NOVE-(bestuurs)leden en -secretariaat hebben daarom ook zitting in nagenoeg alle PGS-teams waar het gaat over de opslag en het afleveren van brandstoffen. Naast NOVE en andere vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, zitten ook overheidsvertegenwoordigers en -inspecties aan tafel, om zo goed mogelijk ieders belang in te brengen. NOVE zoekt daarbij altijd naar een goede, in de praktijk werkbare en gedragen oplossing/werkwijze, waarbij input van de leden continu belangrijk is. Meld daarom zaken die niet goed lopen cq zijn fout gegaan. Want helaas gebeuren incidenten vaak omdat de regels niet zijn opgevolgd of verkeer begrepen worden, met vaak nog complexere regels tot gevolg voor degenen die zich wel aan de regels houden.

Nederlandse informatiedocumenten over beste beschikbare technieken (BBT).

 

 

Toegang tot de volledige content van dit artikel is exclusief voor leden van NOVE.

Origineel

Tablet portrait

Mobile portrait

Mobile landscape