Resultaten en ervaring van de steekproeven/analyses door de Stichting VOS in 2022

2 jan 2023

De stichting Vignet Olie Scheepvaart (VOS) neemt door het jaar heen steekproeven bij de deelnemende binnenvaart bunkerbedrijven. De steekproeven en analyses worden uitgevoerd door het onafhankelijke Bureau Veritas. Tijdens een steekproef worden brandstofmonsters genomen, die vervolgens geanalyseerd worden op diverse parameters die in de specificatie genoemd staan.
In 2022 zijn er ruim 70 steekproeven uitgevoerd, waarbij 3x een waarschuwing is gegeven omdat het product buiten de specificatie viel: Tweemaal omdat de cFBT (cold Filter Blocking Tendency) niet werd gehaald, 1x op een product zonder FAME, 1x op een product met FAME. Verder voldeed bij een steekproef/analyse in oktober 1x een product niet aan de CFPP (Cold Filter Plugging Point), hoewel het op dat 1 oktober wel aan de winterspecificatie had moeten voldoen.
Om te kunnen verduurzamen en minder fossiele brandstoffen te gebruiken, staat de VOS-ULS-2020-specificatie eenzelfde FAME percentage toe als de EN590, zoals deze voor het wegverkeer gebruikt wordt, en kent hiervoor in de winter-specificatie (van 1 oktober tot 30 april) de cFBT als extra parameter. Door het jaar heen werd in circa 15% van geanalyseerde brandstofmonsters FAME aangetroffen, veelal variërend van 3 tot 7%. Verduurzaming van de dieselbrandstof kan door het bijblenden van niet-fossiele brandstoffen, zoals FAME of HVO. Dit wordt al geruime tijd bij het wegverkeer gedaan, nu ook steeds meer in de binnenvaart, hoewel nog in mindere mate/lager percentage.
Bedrijven die van de stichting VOS een waarschuwing krijgen, kunnen kort daarna weer worden bezocht voor een hercontrole. Alle uitgevoerde hercontroles waren zonder opmerkingen.
Tevens worden er door de controleurs ook absolute bodemmonsters uit de voorraadtanks genomen, waarbij diverse bedrijven aanvullende adviezen ontvingen ten aanzien van goodhousekeeping.

Overheidscontroles
Omdat diverse overheidsdiensten (Douane en ILT) ook regelmatig steekproeven nemen en op diverse wettelijke parameters controleren, heeft het bestuur van de VOS besloten om zich juist te focussen op de parameters die belangrijk zijn voor de technische aspecten.

Meldpunt-Binnenvaart
De stichting VOS neemt samen met KBN, IVR en NOVE ook deel aan met meldpunt-brandstoffen binnenvaart, om de ervaringen met biobrandstoffen op een laagdrempelige manier te peilen. Daar waren in 2022 vanuit de beroepsvaart 4 meldingen. Drie negatieve ervaringen en op de valreep ook 1 positieve ervaring van een schipper die al geruime tijd probleemloos met een EN590 met FAME draait. Naast deze meldingen van de beroepsvaart, ook 3 meldingen vanuit de pleziervaart. Het meldpunt is eenvoudig en laagdrempelig ingericht en heeft bij de start veel aandacht in de binnenvaart media gekregen.
Onder de vlag van het Ministerie Infrastructuur en Waterstaat (binnenvaart) is in 2022 ook gestart met een werkgroep waar de kwaliteit van de brandstoffen in de binnenvaart wordt besproken met alle stakeholders. Wij hopen dat in de loop van 2023 de ervaringen/lessen vanuit deze werkgroep met de branche te kunnen delen.

VOS logo

Origineel

Tablet portrait

Mobile portrait

Mobile landscape