Sakko Groep: “Het kip-of-het-ei principe doorbreken.”

5 mrt 2024
inNOVE 2023-4 blz19 Sakko.PNG

Artikel uit de inNOVE 2023#4

Stephan Mangnus is algemeen directeur van de Sakko Groep. Het bedrijf is opgericht in 1906 en heeft zich ontwikkeld van een van de grootste, zelfstandige kolenhandelaren van Nederland tot een bedrijf dat nationaal en internationaal opereert. De activiteiten zijn fors verbreed, maar het segment ‘energie’ – de levering van brandstoffen, smeermiddelen en exploitatie van tankstations – is nog altijd goed voor ruim 90 procent van de totale jaaromzet die zo’n 425 miljoen euro bedraagt.

DE SAKKO GROEP IS OOK ACTIEF IN DE MARKT VAN LAADPALEN. VANWAAR DIE KEUZE?
“Enkele jaren terug hebben we na een strategische analyse de conclusie getrokken dat we onder invloed van het Klimaatakkoord van Parijs onze activiteiten moesten verbreden. Via Orange Charging en Efinance Belgium zijn we actief in de verkoop en exploitatie van laadvoorzieningen.”

HOE KIJK JE NAAR DE TOEKOMST VAN EV, JULLIE POSITIE DAARIN EN DIE VAN DE BRANDSTOFHANDEL IN HET ALGEMEEN?
“We verwachten, gezien alle huidige ontwikkelingen, dat EV de voornaamste richting wordt voor personenwagens en trucks. Een belangrijke kanttekening daarbij is wel in welke mate het stroomnetwerk de ontwikkelingen bij kan houden en hoe de opslag in batterij en zich de komende jaren ontwikkelt om dat mede te faciliteren. In de EV-markt kan de brandstofhandel een belangrijke rol spelen, als je kijkt naar het huidige netwerk met tankstations, de transitie die haar klanten door moeten maken en de financiële middelen die de bedrijven in deze sector tot hun beschikking hebben. Wij blijven in ieder geval de komende jaren investeren in de verdere uitbouw van onze positie in de Nederlandse en Belgische markt, niet in de laatste plaats om een goede positie in die EV-markt te bereiken. Voor nu maar ook voor de lange termijn. Want we verwachten dat met de exploitatie van laadvoorzieningen in de toekomst behoorlijke rendementen gemaakt kunnen worden.”

BELEMMERT DE KRAPTE OP HET NETWERK DE VERDERE UITROL VAN EV?
“Dat is inderdaad een serieus probleem, het vertraagt de uitrol van het EV-netwerk. Het duurt steeds langer voordat aangevraagde netaansluitingen gerealiseerd kunnen worden. De oplossing vergt simpelweg tijd. Wij vragen ons inmiddels af of de Nederlandse insteek met betrekking tot het Klimaatakkoord, dat vanaf 2030 enkel nog elektrische auto’s nieuw verkocht mogen worden, wel haalbaar is. Het lijkt realistischer om daar - net als andere Europese landen – 2035 voor aan te houden.”

WAT IS ER VERDER NODIG VOOR UITBOUW VAN DE MARKT?
“Om de aankoop van een EV-voertuig aantrekkelijker te maken zal de actieradius van zowel personen- als vrachtwagens moeten toenemen. Bovendien zal de prijs moeten dalen om een breder publiek aan te spreken. We verwachten overigens wel dat dat door hogere productievolumes en lagere batterij kosten gaat gebeuren. Daarnaast is een verzwaring van de capaciteit van het stroomnetwerk noodzakelijk om de laadvoorzieningen allemaal te kunnen plaatsen, inclusief de zware aansluitingen voor trucks.”

ZELF ELEKTRICITEIT OPWEKKEN EN VERKOPEN, DOEN JULLIE DAT?
“We hebben recent een PV-installatie geplaatst waarmee we bijna 1 miljoen kWh per jaar kunnen opwekken. De energie gebruiken we voor onze kabelfabriek en een geplande trucklaadlocatie. De prijs op deze locatie bestaat uit de stroominkoop inclusief wettelijke toeslagen en heffingen plus een marge exclusief btw. Afhankelijk van de keuze tussen langzaam laden (AC) of snelladen (DC) houden we een hogere of lagere marge aan.”

HOE ZIE JE DE TOEKOMST ALS HET GAAT OM DE ENERGIETRANSITIE?
“De krapte op het netwerk heb ik al als serieus probleem benoemd. Maar het is gevaarlijk om alleen in problemen te denken. Dat kan een valkuil zijn. Als brandstofbranche moeten we oppassen voor ‘wij van wc-eend raden wc-eend aan’. Tesla is een mooi voorbeeld die dat ‘kip-of-het-eiprincipe’ doorbroken heeft . In het begin had ik ook de nodige scepsis vanwege het ontbreken van een netwerk met laadpunten. Maar ik verwacht dat alle issues met betrekking tot het stroomnetwerk, aansluitingen en batterijen uiteindelijk opgelost worden. Want als je kijkt naar de ‘energie efficientie’ van EV versus traditionele brandstoffen en ook waterstof om ‘voortbeweging’ te realiseren, dan komt EV ruimschoots als meest efficiënt uit de bus. Daar wil en kan ik mijn ogen niet voor sluiten, ondanks onze huidige belangen in de brandstofbranche.

“ We moeten oppassen voor ‘wij van wc-eend raden wc-eend aan’.”

WAT IS DE DOELSTELLING VOOR DE KOMENDE TIEN JAAR?
Op dit moment werken we aan onze doelstelling die we over drie jaar gerealiseerd willen hebben: een rendabel exploitatienetwerk met 6.000 laadpunten verdeeld over verschillende landen en segmenten. We liggen op schema om dat waar te maken. Daarnaast willen we onze positie in de verkoop van laadvoorzieningen versterken. En uiteraard blijven we een betrouwbare partner voor onze klanten, maar dat is al sinds 1906 onze doelstelling.”

TENSLOTTE, IS SAMENWERKING TUSSEN COLLEGA’S BINNEN DE SECTOR BELANGRIJK?
“Die is van cruciaal belang om de transitie te versnellen. Bijvoorbeeld door kennis te delen op het gebied van techniek, projectmanagement en inkoop zijn we sneller in staat een belangrijke rol in deze markt te spelen. We zijn al samenwerkingen aangegaan met diverse collega’s, wat in onze ogen goed werkt. Wij staan er dan ook voor open om onze kennis en ervaringen ook met andere partij en te delen.”

“ We verwachten dat met de exploitatie van laadvoorzieningen in de toekomst behoorlijke rendementen gemaakt kunnen worden”

Toegang tot de volledige content van dit artikel is exclusief voor leden van NOVE.

Origineel

Tablet portrait

Mobile portrait

Mobile landscape