Salaristabel landhandel omhoog met 1,5%

21 jun 2021

Op 26 mei jl is de Arbeidsvoorwaardencommissie van NOVE bijeen geweest inzake mogelijke aanpassing van de loonschalen. Het hoofdbestuur heeft het advies na overleg met de betrokken secties overgenomen.

Op 1 januari 2021 heeft er geen aanpassing plaatsgevonden in de brandstofhandel.

Allereerst is gekeken naar de economische ontwikkelingen in onze branche op land en water. Op het water zijn volumes teruggelopen. Ditzelfde geldt ook voor het land. Bedrijven met veel bemande tankstations met shop hadden te maken met extra achteruitgang, mede door invoering van de avondklok. Wel zijn er aan de bedrijfsresultaatkant, dus onder aan de streep, ook positieve geluiden.

Verder heeft de commissie gekeken naar ontwikkelingen in aangrenzende beroepssectoren en naar de inflatie.

Voor de binnenvaart ligt een aanpassing op korte termijn niet voor de hand.

De arbeidsvoorwaardencommissie heeft het hoofdbestuur van NOVE wel geadviseerd een aanpassing van de salaristabel voor de landhandel toe te passen van 1,5% per 1 juli. De tabel voor de binnenvaart blijft dus ongewijzigd.

Toegang tot de volledige content van dit artikel is exclusief voor leden van NOVE.

Origineel

Tablet portrait

Mobile portrait

Mobile landscape