Stammenstrijd bevordert energietransitie niet

5 mei 2022
inNOVE voorkant2

Het thema van de NOVE-campagne in 2021 was ‘We zijn goed op weg’. Daarmee wilden we duidelijk maken dat de sector stappen zet in de energietransitie. Tegelijkertijd geven we aan dat we er nog niet zijn. Er moet namelijk nog heel veel gebeuren om de CO2 uitstoot voldoende te reduceren. Dat geldt overigens niet alleen voor onze sector, maar ook voor industrie, elektriciteitsproductie, gebouwde omgeving en landbouw.

Om CO2 uitstoot in de verschillende sectoren terug te brengen, is een veelheid aan maatregelen beschikbaar. Voor de gebouwde omgeving bijvoorbeeld het isoleren van huizen. Voor opwekking van elektriciteit is er windenergie, en voor mobiliteit de inzet van hernieuwbare brandstoffen en elektriciteit. Opvallend is echter de stammenstrijd die gaande is over de verschillende oplossingen en technologieën. De eigen favoriete oplossing wordt gepromoot en tegelijk worden andere oplossingen afgebrand. Als u mij niet gelooft moet u voor de grap eens op Twitter kijken. Er zijn mensen die er hun levenswerk van gemaakt hebben. Zo worden initiatieven om waterstof in een brandstofcel toe te passen voor particuliere auto’s, door sommige fervente ‘stekker-elektriciteitsaanhangers’ in de hoek gezet als een ‘doodlopende weg’. Want, en daar komt ie, het is niet efficiënt om eerst waterstof te produceren en dan pas om te zetten in elektriciteit. Hierbij wordt voorbijgegaan aan de belangrijkste factor in de energietransitie: de gebruiker, ook wel de betaler geheten. 

Die interesseert het geen moer of oplossing A efficiënter is dan oplossing B, zolang het maar gemak oplevert en betaalbaar is.

Een ander recent mooi voorbeeld is de aankondiging van KLM dat zij 0,5% hernieuwbare biobrandstoffen gaan bijblenden. De hoon die door ‘deskundigen’ werd uitgestort over KLM was niet van de lucht. ‘Kon de KLM nu echt niet beter?’ Nee, op dit moment niet en 0,5% is een prima begin. Zo is de transportsector ook begonnen en inmiddels zitten we al op 7% en soms zelf 100% bijmenging met hernieuwbare brandstoffen. Maar daar is wel een groeipad voor nodig. Dat ontgaat kennelijk veel personen.

NOVE zit anders in de ‘wedstrijd’. Wij vinden dat álle oplossingen die kunnen bijdragen aan de reductie van CO2 een kans verdienen. We hebben zeer waarschijnlijk ook meerdere oplossingen nodig. Streep daarom geen oplossing bij voorbaat weg omdat je vindt dat alleen jouw oplossing de beste is.

Goede opleidingen en onderzoeken op het gebied van energietransitie zijn hard nodig. Daarom zijn we als NOVE ook heel blij dat we een steentje mogen bijdragen aan de ontwikkeling van een kennisprogramma energietransitie en onderzoeksbelangen voor het werkveld met de Avans Hogeschool. Wij hopen hierover later dit jaar meer te kunnen
berichten.

Belangrijk voor een goede energietransitie is ook goed toezicht. Die taak is in Nederland neergelegd bij de Nederlandse Emissieautoriteit (NEa). Wat kunnen we de komende jaren vanuit dit instituut verwachten voor onze branche? U leest er meer over in het inNOVE nummer 1 van 2022.

erik.PNG

Origineel

Tablet portrait

Mobile portrait

Mobile landscape