Teruggaafregeling accijnzen per 1 april bekend

24 mrt 2022

Vandaag heeft de Belastingdienst de teruggaafregeling voor accijnzen per 1 april bekend gemaakt.

Informatie vindt u op https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/berichten/nieuws/douane/accijns-tijdelijk-verlaagd-in-2022

De regeling is alleen voor bedrijven, veelal klanten van NOVE-leden en NOVE-leden zelf.

Bedrijven kunnen teruggaaf van accijns vragen voor brandstof die zij op 1 april 2022 om 00.00 uur in voorraad hebben. Het bedrijf moet eigenaar zijn van de brandstof, en deze voor commerciële doeleinden voorhanden hebben in een opslagplaats. De accijnsverlaging geldt ook voor accijnsgoederen die dan worden vervoerd naar zo'n opslagplaats.

Om teruggaaf te krijgen moet er aan een aantal voorwaarden worden voldaan.
Van belang is dat aangetoond kan worden dat de accijns al eerder is betaald aan de Douane. Dit moet u kunnen aantonen. Alleen een inkoopfactuur is niet voldoende. Een AGP-houder kan aan een afnemer een verklaring afgeven dat over de uitgeslagen brandstof accijns is afgedragen. Het handboek Accijns paragraaf 2.7.3 stelt: “Verklaring van de leverancier. Als de leverancier een verklaring geeft dat hij de accijns over die goederen aan de Douane heeft betaald, kan de Douane dat zien als voldoende bewijs. De Douane kan dit controleren bij de leverancier.” Dezelfde paragraaf zegt ook: “De verzoeker bepaalt zelf in welke vorm zij bewijst dat de accijns is betaald; er is sprake van zogenoemde vrije bewijsleer. Het gaat er in de eerste plaats om dat degene die accijns terugvraagt ook de bewijzen levert.”

Voor de teruggaaf is wettelijk slechts 5 werkdagen aangehouden. Wij verwachten een stormloop aan verzoeken om verklaringen. Houdt hier rekening mee en zorg dat u uw eigen teruggaaf tijdig regelt. Doe uiterlijk 8 april 2022 een verzoek om teruggaaf via Mijn Douane, maar liefst eerder.

 

Toegang tot de volledige content van dit artikel is exclusief voor leden van NOVE.

Mijn Douane.PNG

Nieuwsbericht van de rijksoverheid d.d. 17-3-2022

Origineel

Tablet portrait

Mobile portrait

Mobile landscape