Versoepelingen COVID-19 maatregelen per 18 februari 2022

23 feb 2022

Bijgaande informatie ontvingen wij vanuit de Rijksoverheid.

Algemeen
Op dinsdag 15 februari jl. is aangekondigd dat Nederland weer open gaat, in drie stappen. Zie https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2022/02/15/alles-kan-weer-open-in-3-stappen of voor meer algemene informatie: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19.

Tankstations
- Tankstations blijven open tijdens de reguliere openingstijden, ook de shops. 
- Voor de horeca in tankstations aan onderliggend wegennet geldt: horeca mag open van 05:00 tot 01:00 uur, na    01:00 uur is alleen afhaal mogelijk. Als klanten zittend in het horecadeel hun consumptie nuttigen moet nog steeds een coronatoegangsbewijs (CTB) getoond worden, ook door beroepschauffeurs. Er geldt geen 1,5 m afstand regel, geen placeringsplicht (vaste zitplaats), geen bezoekersnorm, geen mondkapje bij verplaatsing (bij minder dan 500 bezoekers).
- Voor de horeca in tankstations behorend bij het hoofdwegennet geldt: tijdens de reguliere tijden open voor iedereen, afhaal ook voor eenieder mogelijk. Hier geldt wel een CTB-plicht, maar deze geldt niet voor beroepschauffeurs. Afhaal na 01:00 uur is mogelijk. Er geldt geen 1,5 m afstand regel, geen placeringsplicht (vaste zitplaats), geen bezoekersnorm, geen mondkapje bij verplaatsing (bij minder dan 500 bezoekers).

Komende week verdere versoepelingen
Vanaf 25 februari volgen er nog meer versoepelingen. Vanaf dan vervalt de 1,5 meter afstandsnorm en de daarmee samenhangende maatregelen zoals de placeringsplicht, bezoekersnorm en mondkapjesplicht samenlevingsbreed, mits de Raad van State hier positief op adviseert. De CTB-plicht en de 01:00 uur sluitingstijd komen dan ook te vervallen.

Origineel

Tablet portrait

Mobile portrait

Mobile landscape