Verzoek deelname onderzoek kosten toonbankbetalingsverkeer

22 feb 2021

Onderzoeksbureau Panteia voert in opdracht van Betaalvereniging Nederland een grootschalig onderzoek uit naar de omvang en kosten van het Nederlandse toonbankbetalingsverkeer. Net zoals in eerdere edities van dit onderzoek, wordt dit onderzoek uitgevoerd in nauw overleg en samenwerking met De Nederlandsche Bank (DNB) en Raad Nederlandse Detailhandel, bij wie NOVE is aangesloten. 

Het doel van dit onderzoek is om een zo goed en nauwkeurig mogelijk inzicht te krijgen in de kostenstructuur zodat de kosten van betalingsverkeer betaalbaar blijven. Het Nederlandse betalingsverkeer is nog steeds het goedkoopste in Europa, en het is aan ons om dat zo te houden. Maar dan moeten we wel – geanonimiseerd – weten wat het de bedrijven kost. Door nu mee te werken aan het onderzoek, kunnen we er de komende 2-3 jaar weer tegenaan. We zien dat in andere landen, zoals Duitsland, de banken omschakelen van Maestro en V-Pay naar Mastercard Debit en Visa Debit en in Europa wordt gesproken over PSD3. Bij uitstek bewegingen om de kosten inzichtelijk te houden omdat Europese bewegingen meestal niet leidden tot lagere kosten in Nederland.

Van groot belang dus om mee te doen aan het kostenonderzoek en daarom stellen wij uw deelname zeer op prijs. Hierbij wordt met name gekeken naar tankstation -of bunkerbedrijven met meerdere vestigingen. 

Via adres www.betalingsverkeer.onderzoek.nl krijgt u toegang tot de internetvragenlijst. Wanneer u de link naar de vragenlijst opent, opent die met een introductie door Panteia. Daarin wordt ook beschreven hoe Panteia omgaat met de gegevens en de privacy van de respondenten. De vertrouwelijkheid van uw gegevens is volledig geborgd.  

Wij vragen vriendelijk uw medewerking voor uiterlijk 15 maart 2021.

 

Origineel

Tablet portrait

Mobile portrait

Mobile landscape