Vragen en antwoorden (Q&A) over Corona-maatregelen

23 dec 2020

NVG, de koepelvereniging waarbij NOVE is aangesloten, informeerde ons dat in de loop van dit jaar verschillende Q&A-pagina's gemaakt op de websites van VNO-NCW en MKB-Nederland over onderdelen van de coronawetgeving. Om hier meer overzicht in aan te brengen kunt u nu vanaf één pagina doorlinks vinden naar de diverse onderdelen. Zie daartoe: overzicht Q&A's  https://www.mkb.nl/corona

 

NOVE is aangesloten bij het Nederlands Verbond van de Groothandel (NVG) en zo aangesloten bij VNO-NCW en MKB-Nederland.

In inNOVE 2020#4 staat vanaf pagina 8 het artikel Flexibel opereren tijdens Corona. Hier geven vier verschillende NOVE-leden aan hoe zij anticiperen op de Corona-omstandigheden.

Heeft u als NOVE-lid collegiale tips of adviezen? Laat dit dan weten aan het NOVE-secretariaat.

Origineel

Tablet portrait

Mobile portrait

Mobile landscape