Wijziging Smeerolie-aansluiting Binnenvaart Bunkering: 1 december 2021

25 okt 2021 wijziging smeerolieaansluiting binnenvaart december 2021 vs2

Bent u er als smeerolieleverancier binnenvaart klaar voor? De planning is dat op 1 december 2021 de smeerolie aansluiting gewijzigd wordt en daarmee anders is dan de brandstofaansluiting.
Vanaf 1 december aanstaande is Camlock 1½ duims de standaard voor de smeeroliebunkering in de binnenvaart.

Hardware communicatie
Het doel is dat verwisseling met de brandstofaansluiting (Eleflex) tot het verleden gaat behoren. Het risico op contaminatie en overlopers wordt hiermee bijna uitgesloten. In de binnenvaartmedia en door de binnenvaartbranches zal ook aandacht gegeven worden aan deze wijziging.
NOVE is al lange tijd bezig met deze aanpassing. Een groot incident in 2012 bracht dit nogmaals groot onder de aandacht en zijn er zelfs wetsvoorstellen door NOVE ingediend. Een overleg met Veiligheid Voorop bracht uiteindelijk de versnelling met een goede en constructieve samenwerking tussen BLN, CBRB en het Platform Zero Incidents.

Persoonlijke communicatie
De komende tijd blijft echter spannend en is extra alertheid geboden, want wat doet u als het ontvangende schip nog niet gereed is? Heeft u voldoende en de juiste camlock-koppelingen op voorraad? Maak daarom tijdig contact met uw klant, verkoop dit stukje veiligheid tijdig waardoor uw klant veiligheid verdiend.
Veiligheid en netjes werken passen ook naadloos in de slogan: “Duurzaam bunkeren: Daar vaar je wel bij”.

Flyers voor de klanten zijn beschikbaar in het Nederlands, Duits en Engels.

Toegang tot de volledige content van dit artikel is exclusief voor leden van NOVE.

Duurzaam bunkeren Daar vaar je wel bij.JPG

Eerdere berichten op deze website en andere media:

- Bunkeropdracht, gemak en duidelijkheid (30-7-2020) 
- Ander type vulaansluiting smeerolietank (28-10-2021 Schuttevaer)

Download:  Flyer Veilig Bunkeren door Goed Samenwerken!

Origineel

Tablet portrait

Mobile portrait

Mobile landscape