NOVE Arbeidsvoorwaarden 'waterhandel'

NOVE probeert bij de tot standkoming van de model arbeidsvoorwaardenregeling zoveel mogelijk rekening te houden met de situatie van de aangesloten bedrijven. Daarom kent NOVE specifieke arbeidsvoorwaardenregelingen voor land- en waterhandel.

De definitie voor 'waterhandel' luidt in dit geval de in-, verkoop en transport van brandstoffen, smeermiddelen en aanverwante artikelen via bunkerstation/ bunkerwinkelschip/ en/of bunkerboot/ -ponton.

De volgende documenten zijn beschikbaar:


Bij de salaristabellen wordt uitgegaan van een full-time werkweek van 40 uur, zoals genoemd in artikel 7 van de 'model arbeidsvoorwaardenregeling NOVE'.

Bij diverse bedrijven wordt al ruimschoots boven de bestaande schalen uitbetaald, waardoor het algemene NOVE-advies niet altijd geldt. Door het ontbreken van een cao ontbreekt ook het verplichtende karakter van de loonschalen. Medewerkers noch werkgevers kunnen er rechten aan ontlenen. Binnen het bedrijf zelf moet worden ingeschat of er ruimte dan wel aanleiding is voor de verhoging.

boekje waterhandel 2020.JPG

NOVE leden kunnen meer informatie en vorige versies van salaristabellen vinden u op het NOVE-ledengedeelte van de website of kunnen deze per email opvragen bij het NOVE-secretariaat (info@nove.nl).

Inloggen

Origineel

Tablet portrait

Mobile portrait

Mobile landscape