Platform Duurzame Biobrandstoffen bij Tweede Kamer rondetafelgesprek over biobrandstoffen

20 april 2017

Op woensdag 19 april 2017 organiseerde de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu van de Tweede Kamer een hoorzitting over biobased producten en biobrandstoffen. Verschillende partijen, waaronder dit Platform Duurzame Biobrandstoffen, waar NOVE bij aangesloten is, waren hiervoor uitgenodigd. Het Platform benoemt in zijn position paper dat de verdere ontwikkeling en productie van duurzame biobrandstoffen een economische propositie voor Nederland vormt. In de context van de transititie naar een fossiel-vrije, klimaatneutrale toekomst ziet het Platform productie en gebruik van duurzame biobrandstoffen als instrumenteel in het bereiken van een biobased economie. Vanwege dit economische perspectief is het uitermate belangrijk om duurzaamheidseisen als uitgangspunt te nemen voor de productie en gebruik van biomassa en voor biobrandstoffen in de transportsector.

Tijdens de hoorzitting zoomden de aanwezige milieuorganisaties in op het gebruik van (niet duurzame) palmolie en voedsel gewassen. Dit, terwijl palmolie in Nederland slechts 1% uitmaakt van het aanbod aan biobrandstof en de meeste biomassa juist afkomstig is uit reststromen.

Het is duidelijk dat hier een belangrijke taak ligt voor het Platform om te voorkomen dat de discussie ten onrechte gekaapt wordt door de discussie over een klein deel niet duurzame biobrandstoffen. Het Platform streeft er juist naar om de bijdrage in de reductie van CO2 te bevorderen. Het Platform zal de komende periode afspraken maken met diverse Kamerleden om de juiste feiten naar voren te brengen

Position paper PDB rondetafelgesprek 19 april 2017

Inloggen

NOVE nieuws

Origineel

Tablet portrait

Mobile portrait

Mobile landscape