PGS 25 afleverinstallaties CNG voor commentaar

02 mei 2017

Het eerste concept van een PGS volgens Nieuwe Stijl is gereed. Het gaat om PGS 25: ’Afleverinstallaties van compressed natural gas (CNG) voor motorvoertuigen’, die nu beschikbaar is voor commentaar. Alle geïnteresseerden kunnen het concept inzien en eventuele opmerkingen sturen aan het PGS-projectbureau, uiterlijk tot 26 juni 2017.

Goede en werkbare wet- en regelgeving is belangrijk voor de leden van NOVE, vandaar dat NOVE-leden in veel PGS-teams vertegenwoordigd zijn. In dit geval is Erik Büthker, bestuurslid van de NOVE-sectie GAS de voorzitter, van dit PGS-team. Aanleiding voor de herziening van de PGS 25 De belangrijkste reden om PGS 25 te herzien is het omzetten van deze PGS naar de Nieuwe Stijl. Deze Nieuwe Stijl zorgt ervoor dat de PGS-richtlijn gereed is voor de komst van de nieuwe Omgevingswet en het bijbehorende Besluit Activiteiten Leefomgeving (Bal). In de PGS Nieuwe Stijl speelt de zogenaamde risicobenadering een nieuwe, belangrijke rol. Dit is een systematische aanpak waarbij een PGS-team start met een inventarisatie en beoordeling van de risico’s. Vervolgens stelt het team op basis van de risico’s de doelen en daaraan gekoppelde maatregelen vast.

Lees verder: http://www.publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl/nieuws/eerste-concept-beschikbaar-nieuwe-stijl-pgs-25-voor-commentaar.html

Inloggen

NOVE nieuws

Origineel

Tablet portrait

Mobile portrait

Mobile landscape