Invoering Omgevingswet wordt mogelijk uitgesteld

01 juni 2017

Het ziet er niet naar uit dat de geplande invoeringsdatum van de Omgevingswet van 1 juli 2019 gehaald wordt. Tijdens de behandeling gisteren van de onder de wet vallende AmvB’s in de Eerste Kamer, verklaarde minister Schultz van Infrastructuur & Milieu de planning voor het invoeringstraject opnieuw tegen het licht te zullen houden.

Speculeren over een nieuwe invoeringsdatum wilde de minister niet. Een woordvoerder: “Ik kan alleen zeggen dat de minister heeft aangegeven alle zorgvuldigheid in acht te nemen en dat zij samen met de gemeenten, provincies en waterschappen nogmaals gaat bekijken of de huidige planning haalbaar is.” Strikt genomen is er van vertraging nog dus nog geen sprake, maar de geruchten van uitstel klinken overal. Afhankelijk van aan wie je het vraagt, zelfs tot 2021. Alles wat Schultz’ woordvoerder hierover wil zeggen, is dat ze verwacht dat de minister na de zomer een reëel beeld kan geven van een eventuele aangepaste planning, zo vermeldt het vakblad voor de praktijk van civiel- en milieutechnici, daags na de NOVE-ledenvergadering. De omgevingswet en meer specifiek het Besluit Activiteiten Leefomgeving en de rol van diverse PGS-richtlijnen kwam aan bod tijdens de NOVE-ledenvergadering, dit laatste nieuws inzake een mogelijk uitstel wat toen nog niet bekend. Wel de zorg over zorgvuldigheid en juist afwegingen. Dit uitstel komt dus niet geheel onverwacht. Lees meer hierover in de komende NOVE-Visie.

Inloggen

NOVE nieuws

Origineel

Tablet portrait

Mobile portrait

Mobile landscape