inNOVE Vernieuwend: Sakko verduurzaamt en verbreedt

CKF_Beeldredacteur_NOVE_Sakko-9820

De wereld verandert razendsnel en dat heeft op onze branche misschien nog wel meer impact dan op andere branches. De vraag naar duurzame brandstofoplossingen neemt toe en alternatieve brandstoffen dienen zich massaal aan. Hoe anticiperen de leden van NOVE daar op? En op andere ontwikkelingen in de markt? Dit keer aan het woord: Stephan Mangnus, algemeen directeur van Sakko Groep.   

Rond 2005 gooide Sakko het roer om. De organisatie besloot zich niet alleen meer te richten op brandstof, maar haar kansen te spreiden door Sakko Holding BV op te richten. Daaronder richt het bedrijf zich met dochterondernemingen niet alleen op Energy (waar Sakko Commercial onder valt), maar ook op de segmenten Mobility (waaronder elektrische steps op de markt gebracht worden) en Auditing / Care (waaronder uitzendbureaus NEN-gecertificeerd worden). Om zich in het Energy-segment beter te onderscheiden biedt Sakko sinds dit jaar in zeven tankstations GoodFuels20 aan en is Sakko in gesprek over de mogelijkheden om in de toekomst waterstof aan te bieden. “Bij aanbestedingen worden steeds vaker eisen gesteld die gaan over duurzaamheid”, vertelt Mangnus. “Bedrijven die met duurzame brandstoffen werken hebben een voorsprong, en wij dus ook.”

BETAALBARE DIESELVERVANGER
GoodFuels20 is een alternatief voor traditionele fossiele diesel. Dieselwagens die de brandstof gebruiken, realiseren een fors lagere uitstoot van CO2, NOx en fijnstof. Well-to-wheel (bron tot wiel) levert GoodFuels20 een reductie op van 18% ten opzichte van reguliere diesel. De dieselvervanger is vooral bedoeld voor bedrijven die niet hun hele wagenpark willen vervangen, maar wel duurzamer willen werken. “Het is een betaalbaar alternatief dat voor 20% uit hydrotreated vegetable oil (HVO) bestaat. Het voldoet daarmee ruimschoots aan de wettelijke norm. GoodFuels20 is verkrijgbaar bij openbare tankstations en is dus ook toegankelijk voor consumenten die iets tegen milieuvervuiling willen doen. Maar op hen hebben wij ons niet primair gericht met de introductie van GoodFuels20”, aldus Mangnus.

Overstappen naar de biobrandstof was volgens hem goed te doen. “We hadden naast de reguliere diesel en Euro95 benzine nog andere brandstoffen waarvan we er één hebben vervangen door GoodFuels20, de slangen hebben we opnieuw bestickerd en de kassasystemen zijn aan de nieuwe brandstof aangepast. Voor zeven tankstations is dat geen gigantische onderneming. De bedoeling is dat we de brandstof langzaamaan gaan doorvoeren bij onze andere vestigingen. Natuurlijk hebben we wel wat moeten investeren om over te stappen op deze HVO-variant en het zal nog wel even duren voordat we dat hebben terugverdiend. Maar we zien ook dat bedrijven en consumenten zoekende zijn naar duurzame alternatieven voor fossiele brandstoffen. Daar móeten we wel iets mee doen. Dan is de introductie van een HVO-product het makkelijkst te realiseren.”

RISICOVOLLE INVESTERINGEN
Zou je nog verder willen gaan, dan kun je kiezen voor het aanbieden van CNG, LNG of waterstof. “Over dergelijke aanpassingen moet je wat langer nadenken. Ze zijn een stuk kostbaarder om in je bedrijf te integreren en deze brandstoffen kunnen niet gebruikt worden in de gebruikelijke wagens; motoren worden speciaal voor CNG, LNG of waterstof ontwikkeld. Wagens met dergelijke motoren zijn nog maar beperkt te vinden. Bij CNG en LNG moet je daarom heel goed nadenken over de ligging van je tankstation; zijn daar geen andere aanbieders en rijden daar genoeg auto’s / vrachtwagens op CNG of LNG? Waterstof aanbieden is nog een stapje risicovoller; het vraagt om nog grotere investeringen, er rijden maar een tiental waterstofauto’s in Nederland en je kunt niet zomaar waterstofleidingen aanleggen.”

KANSEN WATERSTOF
Toch ziet Mangnus kansen voor het aanbieden van waterstof. Hij is in gesprek met verschillende stakeholders om de mogelijkheden voor Sakko te inventariseren. “Bij een van onze tankstations liggen pijpleidingen voor waterstof voor de deur. Momenteel zijn we met de beheerder van die leidingen en de betreffende gemeente in gesprek. Het zijn complexe meetings waarbij veel belangen spelen. Maar als we dit voor elkaar krijgen, kunnen wij straks dé oplossing zijn voor waterstofauto’s in het zuidwesten van Nederland.”

KENNIS DELEN
“En zelfs als we de gemeente straks niet meekrijgen, leveren de gesprekken die we nu voeren ons belangrijke inzichten, een groter netwerk en veel kennis op als het gaat om de energietransitie”, ondervindt Mangnus. Hij vindt het belangrijk om de verdieping te maken. “In onze branche wordt gepraat over de transitie naar LNG, CNG en waterstof en dat die zo veel teweegbrengt. Maar we praten er niet inhoudelijk over. Over wat de inkoopprijs, verkoopprijs en de marge van de alternatieve producten zijn. En wat de kosten zijn om je bedrijf te transformeren naar een aanbieder van die duurzame brandstoffen. Als je die gesprekken niet voert, heb je totaal geen idee wat de kansen en bedreigingen voor je bedrijf zijn. Bovendien houden veel bedrijven de kaarten tegen hun borst en dat helpt ook niet bij het vergaren van kennis. Erik de Vries, directeur van de NOVE, deed daar één of twee jaar geleden al een uitspraak over. Hij zei dat het veel mooier en efficiënter zou zijn als onze branche beter zou samenwerken. Daar heeft hij gelijk in, want als een bedrijf zich individueel op de verkoop van een nieuwe brandstof richt, zijn de risico’s natuurlijk veel groter dan wanneer dat bedrijf met een stuk of vijf concullega’s zou samenwerken. De kosten en de risico’s kun je dan met elkaar spreiden over diverse locaties en de kennis kun je delen. Mochten lezers van dit artikel interesse hebben in een dergelijke samenwerking, dan kom ik graag met hen in gesprek. Samen komen we veel verder dan ieder voor zich.”

 

SAKKO COMMERCIAL

is samen met Sakko Retail en OBOT – het eigen brandstof opslagdepot – onderdeel van de Sakko Groep (Sakko Holding BV). Sakko exploiteert 42 eigen tankstations onder de merken Sakko Tankstations, Shell, TOTAL Express en BP en levert daarnaast brandstoffen en smeermiddelen aan tankstations van derden en grootverbruikers in de sectoren industrie, transport, landbouw, garagebedrijven en aannemerij.

 

 

inNOVE lezen

NOVE leden kunnen inNOVE magazine ook digitaal lezen op het ledennet. Of klik hier om direct naar inNOVE #1 te gaan.

Inloggen

NOVE nieuws

Origineel

Tablet portrait

Mobile portrait

Mobile landscape