inNOVE Vraagbaak: Solvent Yellow 124; te veel of te weinig? Beide fout!

inNOVE.2018.2 Vraagbaak

Vragen over wet- en regelgeving, nieuwe brandstofalternatieven, ondernemen enzovoorts; u kunt ermee terecht bij het secretariaat van NOVE. In deze rubriek behandelen we een vraag van een van de NOVE-leden, zodat ook u van het antwoord kunt leren!

Een van de leden belt het secretariaat met de opmerking dat tijdens een douanecontrole bij een van zijn klanten in de binnenvaart (of natte aannemerij) werd geconstateerd dat de aanwezigheid van herkenningsmiddelen in de rode gasolie niet juist was. Mogelijk volgt een naheffing en een boete. Heeft de Douane gelijk?

Het antwoord op deze vraag is mogelijk eenvoudig, maar niet altijd bevredigend. Het Uitvoeringsbesluit accijns stelt namelijk voorwaarden aan de vrijstelling (of teruggave) van accijns. Artikel 19 geeft aan dat vrijstelling wordt verleend indien er een correct ingevulde, ondertekende en bewaarde bunkerverklaring is, maar ook staat in artikel 20 lid 2, dat “vrijstelling van accijns als bedoeld in artikel 19 uitsluitend wordt verleend indien die oliën zijn voorzien van (de juiste soort en hoeveelheid) herkenningsmiddelen als bedoeld in artikel 1a, derde lid, van de wet (op de accijns)”. Dat hier de schoen wel eens wringt, kunnen we niet ontkennen. Op deze manier willen wij u ook wijzen op de volgende punten:

  • Aan ALLE voorwaarden moet worden voldaan. Teveel rode kleurstof en Solvent Yellow, is net zo erg als te weinig. Het doorspoelen van bijvoorbeeld uw tankwagenhaspel met te veel blanke diesel kan u dus ook onbedoeld in de problemen brengen, hoewel er dan indirect teveel accijns wordt betaald. Juridisch voldoet u niet aan een genoemde voorwaarde. 
  • De bunkerverklaring dient volledig ingevuld en juist ondertekend te zijn. 
  • Bespreek met uw Douane klantcoördinator eventuele werkwijzen en leg deze vast. 
  • Problemen met het toevoegen van herkenningsmiddelen (kleuringsapparatuur) bij de AGP-houder moet ook altijd bij de Douane gemeld worden.

 

  • Bent u tussenhandelaar, bespreek dit onderwerp dan ook eens met uw leverancier en spreek af hoe u omgaat met eventuele afwijkingen. Denk o.a. aan het nemen van monsters.
  • Bezwaar maken op een eventuele naheffing moet gebeuren binnen een bepaalde termijn. Wees (ruim) op tijd!

 NOVE is voorstander van een goede controle door o.a. de Douane om malafide praktijken te voorkomen. Meld misstanden in de markt maar denk ook mee over een goede controle. NOVE heeft regelmatig contact met de Douane over bijvoorbeeld handelswijzen. NOVE heeft daarentegen geen contact over bedrijfsspecifieke zaken. De naheffingen en boetes liegen er niet om. Wacht niet te lang met het adviesvragen bij een van de NOVE businesspartners op het juridische vlak.

inNOVE lezen

NOVE leden kunnen inNOVE magazine ook digitaal lezen op het ledennet. Of klik hier om direct naar inNOVE #1 te gaan.

Inloggen

NOVE nieuws

Origineel

Tablet portrait

Mobile portrait

Mobile landscape