Rapport IEA: energie-investeringen wereldwijd 2018

19 juli 2018

2017 was het derde opeenvolgende jaar waarin de wereldwijde energie-investeringen daalden. Dat rapporteert het Internationaal Energieagentschap (IEA). De daling bedroeg in 2017 2%. Er werd minder geïnvesteerd in kernenergie, kolen en waterkracht en meer in olie, gas en energie-efficiëntie. De dalende kosten hebben invloed op de investeringen, prijzen en competitie tussen verschillende brandstoffen. Zo daalden de prijzen voor zonnecellen sterk, waardoor deze investeringen lager uitvielen. Desondanks is er volgens het IEA sprake van een 'pauze' in de verschuiving naar duurzame energiebronnen. Het aandeel investeringen in fossiele brandstoffen, inclusief thermische energieopwekking, steeg licht tot 59%, omdat de uitgaven aan olie en gas licht toenamen. De investeringen in elektrificatie van transport en verwarming groeiden sterk, maar de investeringen in hernieuwbare energie voor transport en warmte bleven achter. Verder droegen overheden steeds meer bij aan de investeringen. Meer dan 40% van de totale investeringen was staatsgedreven. Dit komt volgens het IEA doordat staatsbedrijven het beter doen in de olie-, gas- en aardwarmtesector. Voor het volledige rapport verwijzen wij u naar de link van de originele publicatie, waar het document na registratie gratis te downloaden is: https://www.iea.org/wei2018/

Inloggen

NOVE nieuws

Origineel

Tablet portrait

Mobile portrait

Mobile landscape