inNOVE Vraagbaak: Heeft mijn werknemer recht op vakantietoeslag over zijn overwerkloon?

2018-04 inNOVE Vraagbaak - afbeelding

Vragen over wet- en regelgeving, nieuwe brandstofalternatieven, ondernemen enzovoorts; u kunt ermee terecht bij het secretariaat van NOVE. In deze rubriek behandelen we een vraag van een van de NOVE-leden, zodat ook u van het antwoord kunt leren!

Van verschillende leden kreeg NOVE vragen binnen over de berekening van het vakantiegeld. En dan met name welke uren nu wel en welke niet meegenomen moeten worden in de berekening. Dit mede in het licht van de (afgelopen) cao, de (geadviseerde) arbeidsvoorwaarden en de huidige wetgeving.

Hierbij heeft sinds 1 januari 2018 een belangrijke wijziging plaatsgevonden, waarover NOVE al eerder berichtte in de digitale nieuwsbrief. Een werkgever moet werknemers vakantiegeld betalen gerelateerd aan de uren die zij werken. Betalingen voor meerwerk of overwerk tellen sinds 1 januari 2018 ook mee voor de berekening van het vakantiegeld.Als het loon lager is door ziekte of verlof bouwt de werknemer vakantiegeld op over dat lagere loon.

ARBEIDSVOORWAARDEN
In een cao kunnen andere afspraken over vakantiegeld staan. De brandstofhandel kent echter sinds 1 juli 2011 geen cao meer. Ter ondersteuning zijn er voor NOVE-leden arbeidsvoorwaarden beschikbaar. Deze arbeidsvoorwaarden hebben geen verplichtend karakter, ze zijn immers niet opgesteld in samenspraak met sociale partners. Wel zijn ze opgesteld met ondersteuning van gespecialiseerde arbeidsrechtadvocaten. Deze arbeidsvoorwaarden zijn bedoeld als ondersteuning en advies voor leden van NOVE, wanneer zij nieuwe medewerkers aannemen. Ook kunnen zij de arbeidsvoorwaarden toepassen voor medewerkers die al in dienst zijn, mits de individuele medewerker hiermee akkoord gaat. De arbeidsvoorwaarden zijn, samen met een handleiding, te downloaden via de website van NOVE.

ARBEIDSVOORWAARDENCOMMISSIE
NOVE heeft een arbeidsvoorwaardencommissie die bestaat uit leden van NOVE. De arbeidsvoorwaardencommissie toetst geregeld de actualiteit en juistheid van de NOVE-arbeidsvoorwaarden. Ook adviseert zij het hoofdbestuur van NOVE over aanpassing van de salaristabel. Voor vragen over arbeidsvoorwaarden kunt u altijd contact opnemen met het secretariaat. Wat betreft de berekening van de vakantietoeslag adviseren wij u na te gaan (al dan niet in overleg met uw salarisadministrateur) of deze nu correct wordt toegepast.

 

inNOVE lezen

NOVE leden kunnen inNOVE magazine ook digitaal lezen op het ledennet. Of klik hier om direct naar inNOVE #3 te gaan.

Inloggen

NOVE nieuws

Origineel

Tablet portrait

Mobile portrait

Mobile landscape