Verkoop motorbrandstoffen stijgt 2,6%

21 maart 2019

Afgelopen jaar is de verkoop van motorbrandstoffen in Nederland gestegen met 2,6% in vergelijking met 2017, zo blijkt uit cijfers van het CBS. De verkoop van diesel steeg het meest, met 2,9%. “Dit is rechtstreeks te koppelen aan de goed draaiende economie”, aldus Erik de Vries, directeur van NOVE, de brancheorganisatie van zelfstandige brandstofhandelaren. “Diesel is de belangrijkste brandstof voor transport en de bouw, twee sectoren die goed gepresteerd hebben in 2018”. De verkoop van benzine groeide met 2,6%, terwijl de verkoop van LPG daalde met 8,9%, hetgeen een minder sterke daling was dan afgelopen jaren. “De komende jaren zullen we toch zien dat de verkoopcijfers voor brandstoffen zullen dalen, door opkomst van alternatieven brandstoffen zoals groengas, LNG en elektriciteit. Ook worden nieuwe voertuigen steeds zuiniger in gebruik”, aldus De Vries. Verschillende leden van NOVE bieden al de nodige alternatieve brandstof aan of hebben plannen hiervoor. De grootste bijdrage in reductie van CO2 wordt op dit moment gerealiseerd door bijmenging van duurzame biobrandstoffen.

mln liter

2017

2018

Diesel

7722

7949

Benzine

5506

5649

LPG

281

256

Verkoop motorbrandstoffen stijgt met 2,6 procent

Inloggen

NOVE nieuws

Origineel

Tablet portrait

Mobile portrait

Mobile landscape