Innovaties Duurzame Binnenvaart-regeling opengesteld

05 juni 2019

Heeft u een goed idee dat kan bijdragen aan de verduurzaming van de binnenvaart? Binnen de
subsidieregeling Innovaties Duurzame Binnenvaart stelt het ministerie van Infrastructuur en Milieu
geld ter beschikking voor innovatieve en duurzame projecten. In totaal is 1.000.000 euro beschikbaar
met een maximumbedrag van 250.000 euro per projectaanvraag.

Projecten die in aanmerking komen voor deze subsidie betreffen onder andere demonstraties en
ontwikkeling van nieuwe concepten, verdere optimalisaties of nieuwe combinaties van bestaande concepten.
Subsidie onder de IDB-regeling kan specifiek worden aangevraagd voor initiatieven gericht op de reductie
van CO2-, NOx- en PM-emissies en/of methaanslip bij de voortstuwing van binnenvaartschepen. Hierbij kan
gedacht worden aan het gebruik van alternatieve brandstoffen, voor- of nabehandelingstechnieken,
aanpassing van motormanagement en motorgebruik en de inrichting en gebruik van het schip.

De uiterste inleverdatum voor aanvragen is 1 augustus 2019. Beoordeling van de ingediende projecten
geschiedt vervolgens door een onafhankelijke Innovatieraad.


Contact
Het aanvraagformulier kunt u downloaden via www.eicb.nl/idb. Voor vragen of meer informatie over deze
regeling kunt u contact opnemen met Niels Kreukniet (EICB), via 010 798 98 30 of per e-mail: info@eicb.nl.

Inloggen

NOVE nieuws

Origineel

Tablet portrait

Mobile portrait

Mobile landscape