inNOVE Vraagbaak: Wel of niet toegestaan: IBC met dieselolie vervoeren?

Vraagbaak IBC

Vragen over wet- en regelgeving, nieuwe brandstofalternatieven, ondernemen enzovoorts; u kunt ermee terecht bij het secretariaat van NOVE. In deze rubriek behandelen we een vraag van een van de NOVE-leden, zodat ook u van het antwoord kunt leren!

Een loonbedrijf wordt aangehouden omdat hij een IBC met dieselolie vervoert op een aanhangwagen achter een graafmachine. Deze klant, vraagt zijn brandstofleverancier om advies, die op zijn buurt de vraag neerlegt bij het NOVE-secretariaat. Het antwoord op deze vraag vergt puzzelen, omdat er gebruikt gemaakt moet worden van (gedeeltelijke) vrijstellingen van de ADR. NOVE legt uit hoe het zit.

ADR 1.1.3.1, heeft als kop ‘vrijstellingen die samenhangen met de aard van het vervoersproces’. Als we dit artikel doornemen zien we het volgende:

- De voorschriften van het ADR zijn niet van toepassing op:
-> Vervoer, verricht door ondernemingen, dat ondergeschikt is aan hun hoofdbedrijfsactiviteit, zoals leveringen aan of retourleveringen van bouwplaatsen, of in verband met toezicht, herstel of onderhoud,… Dit geldt dus niet voor een gemiddeld NOVE-lid, omdat de hoofdbedrijfsactiviteit het vervoer en handelen in brandstoffen is. Het geldt wel voor een bouwbedrijf of een loon- en grondverzetbedrijf.

->  ...in hoeveelheden van ten hoogste 450 liter per verpakking, inclusief IBC’s en grote verpakkingen,… In de aannemerij worden veel IBC’s gebruik van 1000 liter. Die vallen dus buiten de vrijstelling. Twee IBC’s van 450 liter vallen wel weer onder de vrijstelling. De titel nog even in herinnering: “Voorschriften van het ADR niet van toepassing”. De IBC hoeft dus niet gekeurd te Een loonbedrijf wordt aangehouden omdat hij een IBC met dieselolie vervoert op een aanhangwagen achter een graafmachine. Deze klant, vraagt zijn brandstofleverancier om advies, die op zijn buurt de vraag neerlegt bij het NOVE-secretariaat. Het antwoord op deze vraag vergt puzzelen, omdat er gebruikt gemaakt moet worden van (gedeeltelijke) vrijstellingen van de ADR. NOVE legt uit hoe het zit. zijn, omdat de voorschriften van het ADR niet van toepassing zijn.

-> … en met inachtneming van de in 1.1.3.6 genoemde hoogst toelaatbare hoeveelheden. Voor het vervoer van dieselolie wordt in 1.1.3.6 een hoeveelheid van maximaal 1000 liter genoemd.

- Er moeten maatregelen worden genomen om elke lekkage van de inhoud onder normale vervoersomstandigheden te verhinderen. Hoewel de IBC niet gekeurd hoeft te zijn, moet de verpakking wel deugdelijk zijn. Ook moet hij goed vast staan tijdens transport.

- Deze vrijstelling zijn niet van toepassingen op klasse 7. Klasse 7 zijn radioactieve stoffen. Deze zijn dus niet vrijgesteld.

- Deze vrijstelling geldt echter niet voor het vervoer, door bedoelde ondernemingen verricht ten behoeve van hun eigen toelevering of externe dan wel interne distributie. Is dit een valkuil? Want het lijkt dat de hele vrijstelling dat onderuit gehaald wordt.
Let op, het gaat om vervoer ten behoeve van eigen toelevering zoals het laten 'meerijden' van de IBC met de graafmachine. Echter specifiek met een auto brandstof distribueren met een IBC binnen je bouwbedrijf valt niet onder de vrijstelling. Dit laatste deel maakt deze vrijstelling voor veel interpretatie vatbaar.

MINIMALE EISEN EN VEEL VRIJSTELLINGEN
Is dat laatste een groot probleem? Voor het gebruik en vervoer van de veelgebruikte 1000 liter IBC, bestaat ook een ‘verlicht’ regime. Pas dan gewoon voorschrift 1.1.3.6 toe. Deze bevat slechts minimale eisen en veel vrijstellingen om toch eenvoudig en veilig hoeveelheden brandstof naar bijvoorbeeld een bouwplaats te kunnen brengen door de aannemer. Dit heeft tevens grote overlap met Arbo- en milieueisen. Zo heb je drie vliegen in één klap!

CONCLUSIE
In het kort zegt 1.1.3.6 dat 1000 liter diesel vervoeren mag, in een gekeurde IBC, zonder oranje borden en etiketten op de vrachtwagen (hoofdstuk 5.3), echter wel de juist etike`en op de IBC, zonder schriftelijke instructie (sectie 5.4.3).

Wat wel nodig blijft zijn een vervoersdocument (8.1.2.1.a), brandblusser (8.1.4.2 t/m 8.1.4.5), een passende opleiding overeenkomstig hoofdstuk 1.3 (8.2.3), verbod om de colli te openen (8.3.3). Er mogen geen verlichtingsapparaten mee met metalen oppervlak die vonken kan veroorzaken (8.3.4). Ook mag de motor van het voertuig niet onnodig draaien tijdens laden of lossen (8.3.5).

OPLEIDING
Nog wel even aandacht voor de functie specifieke opleiding, overeenkomst hoofdstuk 1.3 van het ADR met onder andere een algemene bewustmaking t.a.v. het vervoer van gevaarlijke stoffen en een deel veiligheid. Hoe dit exact moet worden ingevuld, wordt niet omschreven in de wetgeving. Ook geldt hiervoor geen certificaat of examen, echter wel moet de werkgever dit in een dossier bijhouden.

De chauffeurs met een ADR-certificaat hebben dit reeds. Echter een tractorbestuurder of graafmachinemachinist die een IBC met diesel meeneemt moet aantoonbaar maken dat hij bekend is met de gevaren en risico’s van het vervoer van dieselolie. Deze zogenaamde bewustwordingscursus mag door het bedrijf zelf worden gegeven en er hoe* geen algemeen examen te worden afgelegd. Zowel de organisatie als de werknemer moeten kunnen aantonen dat aan deze cursus werd deelgenomen.

Ook vanuit de Arbo-wet zal iets soortgelijks geëist worden. Combineer dit. Soms kan het eenvoudiger zijn om deze opleiding extern te regelen echter een (bedrijfsinterne) toolboxmeeting kan hier ook voor worden gebruikt.

MEER LEZEN?
Over 1.1.3.6 heeft NOVE samen met Cumela enige tijd gelden een artikel geschreven, wat te vinden is op het NOVE-ledennet.
NOVE leden kunnen natuurlijk ook advies vragen aan netwerkpartner VCM Leusden
033-4321002.

 

NOVE partner VCM Leusden

 

inNOVE lezen

NOVE leden kunnen inNOVE magazine ook digitaal lezen op het ledennet. Of klik hier om direct naar inNOVE #2 2019 te gaan.

Inloggen

NOVE nieuws

Origineel

Tablet portrait

Mobile portrait

Mobile landscape