Leeftijd wettelijk minimumloon naar 21 jaar

15 juli 2019

De leeftijd van het wettelijk minimumloon is sinds 1 juli 2019 21 jaar (dit was 22 jaar). Dit betekent dat iemand van 21 jaar recht heeft op minimumloon. Dat minimumloon, en ook het minimumjeugdloon, het maximumdagloon en het sociaal minimum zijn vanaf 1 juli verhoogd met 1,23%.

Waarom worden de bedragen aangepast?
Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid beslist 2 keer per jaar, op 1 januari en 1 juli, of de bedragen en percentages worden aangepast aan de inflatie.

Bekijk de actuele bedragen en percentages voor werkgevers op de website van het UWV.

Inloggen

NOVE nieuws

Origineel

Tablet portrait

Mobile portrait

Mobile landscape