NOVE stuurt brandbrief aan Kamer inzake reductieverplichting binnenvaart

15 okt 2021

NOVE heeft recent een brandbrief gestuurd aan leden van de commissie IenW van de Tweede Kamer. Aanleiding is het ontwerp Besluit energie en vervoer dat ter beoordeling voorligt aan de Kamer. Hierin is onder meer opgenomen dat de binnenvaartbranche een reductie van 6% krijgt opgelegd vanuit de FQD. Dit laatste is een Europese verplichting. De regelgeving is echter zo ingestoken dat de individuele brandstofleverancier in de binnenvaart zelf verantwoordelijk is voor de reductieverplichting. Deze kan worden ingevuld door bijblenden van hernieuwbare brandstoffen of middels inkopen van Hernieuwbare Brandstof Eenheden (HBE), administratief dus. Gevolg is dat door de gestegen prijzen van de HBE’s, de brandstofprijzen uit de pan zullen reizen in Nederland, terwijl dit in de buurlanden niet het geval is. Dat komt omdat zij de FQD verplichting op een andere manier inrichten, waardoor de hele vervoerssector de verplichting op zich neemt. Hoewel het Ministerie aangeeft dat ook de buurlanden wel degelijk met een verhoging van de prijs te maken zullen krijgen zijn de marktdeskundigen van de NOVE binnenvaartbunkering achterban niet overtuigd. Zij vrezen dat de binnenvaartschepen (waarvan al tenminste 70% geregeld in het buitenland vaart) massaal over de grens gaan bunkeren, waardoor de bunkerinfrastructuur in Nederland feitelijk verloren zal gaan. Sommige leden van NOVE denken zelfs aan acties zoals een tijdelijke leverstop, als was het maar om aan te geven hoe belangrijk de bunkersector in Nederland is voor de logistiek in het algemeen en de binnenvaart in het bijzonder.

Hoop is nu gevestigd aan de Kamerleden om aan het Ministerie voldoende garanties af te dwingen dat er geen bunkertoerisme zal plaatsvinden of anders om de regeling terstond stop te zetten.
Ook blijft NOVE in gesprek met het Ministerie om tot een oplossing te komen.

Duurzaamheid
De bunkersector, verenigd in de NOVE sectie binnenvaart-visserij, werkt graag mee aan verduurzaming en heeft hiervoor eerder al voorstellen gedaan. Uitgangspunt is wel dat dit in Europees verband gebeurt, zodat het level playing field behouden blijft.

Eerdere berichten:
- Onderzoek veiligheidsrisico's biobrandstoffen binnenvaart
- Overleg met minister over bijmengverplichting binnenvaart

Berichtgeving in andere media:
- Schuttevaer: Bunkerprijzen schieten met 20% omhoog...
- Nieuwsblad Transport: Binnenvaart-bunkeraars verzen 'vrijwel gehele vernietiging'

Origineel

Tablet portrait

Mobile portrait

Mobile landscape