Overleg met Minister over bijmengverplichting binnenvaart

28 mei 2021

Op 26 mei jl. sprak een delegatie van de sectie Binnenvaart en Visserij (BIVI) van NOVE, bestaande uit Serge Broekhuizen, Henk Wolthaus en Erik de Vries via een online videoverbinding met Minister Cora van Nieuwenhuizen over de voorgenomen bijmengverplichting voor de binnenvaart.

Namens NOVE gaf Erik de Vries aan waarom er zoveel onrust is ontstaan bij de achterban over de bijmengverplichting. Naarmate duidelijker werd welke kosten gepaard gaan met bijmenging van duurzame biobrandstoffen voor brandstof voor binnenvaart gaven steeds meer binnenvaartondernemers aan NOVE-leden te kennen dat zij dan zouden overwegen om goedkoper in het buitenland te gaan bunkeren, aangezien daar de bijmengverplichting niet wordt ingevoerd. NOVE hield vervolgens een peiling onder de klanten en uit een overweldigende respons (goed voor 1758 schepen, 50% van het bunkervolume) werd dit beeld nogmaals bevestigd. Inmiddels gingen bij de leden van de sectie BIVI alle alarmbellen af. NOVE stuurde een brandbrief naar het Ministerie en reageerde op de publieke consultatie over dit onderwerp. In het gesprek met het Ministerie dat volgde verzocht het Ministerie om een nadere onderbouwing van het dreigende bunkertoerisme. NOVE benaderde hiervoor Panteia, een gerenommeerd onderzoeksbureau met veel data over de scheepvaart, dat ook regelmatig onderzoek uitvoert voor de overheid. Hieruit kwam naar voren dat in potentie 83% van het bunkervolume weg zou kunnen vloeien naar het buitenland, bij een eenzijdige bijmengverplichting van 16,4%.

De Minister gaf aan dat verduurzaming in de binnenvaart voor iedereen haalbaar en betaalbaar moet zijn. Ze gaf tevens aan dat het weglekeffect geen oplossing kan zijn. Serge Broekhuizen gaf aan geen principieel tegenstander te zijn van bijmenging, zolang het gelijke speelveld gerespecteerd wordt.

De Minister wees op het belang van samenwerking met de verschillende stakeholders in de sector. Uit gesprekken met andere belanghebbende partijen in de branche was ook het kwaliteitsaspect naar voren gekomen. De Minister opperde om aan “joint fact finding” te doen, zowel op de economische aspecten als op de technische aspecten. Haar idee is om gezamenlijk een voorstel te maken voor verantwoorde invoering van bijmenging in de binnenvaart, om dit plan vervolgens via het kabinet van Frans Timmermans Europees in te voeren. Het Ministerie van IenW is bereid om hiervoor de kar te trekken. Insteek is te inventariseren welke vragen er open staan, welke antwoorden we daarvoor hebben, met welke stappen een invoering wel kan en wat het bijbehorende tijdspad is. NOVE is graag bereid hieraan mee te werken. Ook kan Stichting VOS mogelijk een bijdrage leveren als het gaat om het kwaliteitsaspect.

Henk Wolthaus vroeg namens NOVE vroeg om de invoerdatum van 1 januari 2022 van tafel te halen, omdat afnemers wellicht al in zullen spelen op deze situatie. Zover wilde de Minister echter nog niet gaan.
Wel bevestigde de Minister dat “de boodschap van NOVE glashelder is” en zij haalde nog VVD coryfee Bolkestein aan die zei dat het resultaat niet moet zijn “Nederland armer, Europa warmer”, wat een bevestiging was van onze boodschap.

Al met al was de afvaardiging van NOVE positief over het gesprek. Wel is er veel huiswerk te doen de komende tijd.
Zo willen we toch kijken of de Tweede Kamer nog iets kan doen aan de geplande invoerdatum. Verder komt de Europese Commissie medio juli met voorstellen die mogelijk betrekking hebben op de binnenvaart. Hoe zal dit zich verhouden met onze ideeën voor een verantwoorde invoering van bijmenging in de binnenvaart? Ook zullen we moeten kijken naar de vraag of de bijmengverplichting alleen fysiek moet of ook administratief kan worden ingevuld.

Meer informatie:
Lees hier het Panteia-rapport ‘Impact assessment bunkertoerisme’, rapportage in opdracht van NOVE.


Eerdere berichten:
- Enquête onder binnenvaartschippers: Vergroening kan alleen met een eerlijk speelveld

overleg BIVI met minister Van Nieuwenhuizen 2021-05-26 foto2

Origineel

Tablet portrait

Mobile portrait

Mobile landscape