Rapport Afbouw vrijstelling accijnzen bunkerbrandstoffen

21 sep 2023

In de nota over de toestand van 's rijks financiën,  die eergisteren bij de stukken van Prinsjesdag zat, wordt verwezen naar de Kamerbrief van 16 april 2023 die heeft de Minister voor Klimaat en Energie de voorjaarsbesluitvorming van het Kabinet samengevat. Daarin is afgesproken om een impactanalyse uit te voeren naar de fossiele vrijstellingen en kortingen. Op deze manier wordt aan de Kamer inzicht gegeven in de omvang en de effecten. Hierover zou besluitvorming moeten plaatsvinden in augustus 2023. Door de val van het kabinet zal deze besluitvorming uitgesteld worden tot na de verkiezingen.
Het doel van het project was te kijken naar de effecten van het terugbrengen van de ‘fossiele subsidies’ voor de scheepvaart en luchtvaart. 

Het rapport gaat vanaf pagina 23 over Binnenvaart, waar op pagina 27, specifiek de binnenvaartbunkering wordt genoemd. Hierin wordt ook het Panteia rapport aangehaald, wat in opdracht van NOVE is gemaakt (paragraaf 3.2.2), pagina 35). Vanaf pagina 39 komt de zeevaart aan bod. 

Op pagina 30 noemt .....

 

Toegang tot de volledige content van dit artikel is exclusief voor leden van NOVE.

Eerdere berichten (en rapporten):

- NEN-rapport Vervolgonderzoek veiligheidsrisico’s biobrandstoffen gebruik in binnenvaart... en hoe nu verder? (19 maart 2022)

 

Origineel

Tablet portrait

Mobile portrait

Mobile landscape