NEN-rapport Vervolgonderzoek veiligheidsrisico’s biobrandstoffen gebruik in binnenvaart... en hoe nu verder?

19 mrt 2022

De NEN, het Nederlands Normalisatie Instituut, heeft het Vervolgonderzoek veiligheidsrisico’s biobrandstoffen uitgevoerd. Dit is een vervolg op het
onderzoek ‘Impact assessment biobrandstoffen voor de binnenvaart’ van TNO en het EICB (Expertise- en Innovatie Centrum Binnenvaart),
waarover u eerder in inNOVE 2021, nummer 2, heeft kunnen lezen. In deze reeks rapporten, heeft Panteia voor NOVE ook nog het rapport ‘impact assessment bunkertoerisme’ op 5 mei 2021 aan het Ministerie van IenW gestuurd.

Dit in dit artikel genoemde rapporten zijn:

- TNO rapport (november 2020)
- Panteia rapport (mei 2021)
- NEN rapport Vervolgonderzoek veiligheidsrisico’s biobrandstoffen gebruik in binnenvaart (december 2021)

 

Eerdere berichten:

- Onderzoek veiiligheidsrisico's biobrandstoffen binnenvaart

Toegang tot de volledige content van dit artikel is exclusief voor leden van NOVE.

Origineel

Tablet portrait

Mobile portrait

Mobile landscape